Sla navigatie over

Gatz zet sterker in op goede Vlaamse tv-fictie

Mediafonds

Het Mediafonds is de voorbije jaren uitgegroeid tot een cruciale speler om Vlaamse tv-fictie te realiseren. Dat is zichtbaar in de verhoging van het volume van deze producties, de toename van de budgetten en ook de kwaliteit en populariteit van dit genre. De totale investering van het Mediafonds in nieuwe producties die in 2017 werden uitgezonden, bedroeg 50 miljoen euro. Dat is de hoogste investering sinds 2012.

Vooral de nieuwe beheersovereenkomst met het Mediafonds bevat nieuwe klemtonen. Die gaan ook gepaard met een stijging van het fonds, tot 6 miljoen euro, een toename van liefst twee miljoen euro. Daar komt nog één miljoen euro bij van het excedent van de VRT, het bedrag dat de VRT binnenhaalt uit commerciële communicatie, sponsoring en reclame, bovenop de in de beheersovereenkomst overeengekomen plafonds. Samen met de stimuleringsverplichting voor de distributeurs vloeit er zo meer dan 10 miljoen euro steun naar kwaliteitsvolle Vlaamse fictie.

De extra steun wordt verdeeld over alle onderdelen: promotie, schaalvergroting en een extra hefboom voor producties met een groot potentieel voor de export. Het Mediafonds subsidieert kinderreeksen, experimentele producties, reeksen bestemd voor de lokale markt of “high end producties”, topreeksen met exportpotentieel.

Sven Gatz: “Het scenario komt in de ondersteuning centraler te staan. Alles begint immers met een goed verhaal. Nieuw is ook de steun voor talentontwikkeling, beurzen, talentscouting, coaching, etc. De kracht van de Vlaamse fictie zit immers bij de creativiteit en kwaliteit van de mensen die er hun brood mee verdienen. Daarom voorzien we ook in steun voor de acteursgilde. En het doet me ook plezier te kunnen melden dat er, zoals bij het Filmfonds, audiodescriptie voor series komt.”
Daarnaast besteedt de nieuwe beheersovereenkomst meer aandacht aan documentaire. Van 575.000 euro per jaar wordt het bedrag opgetrokken tot 817.000 euro. In 2018, met het bijkomend bedrag uit het excedent van de VRT, loopt dit op tot bijna 1 miljoen euro. Via de beheersovereenkomst met de VRT legde de minister sinds 2016 ook al een sterkere focus op documentaire.

Filmfonds

Naast documentaire, animatie en fictie wordt er binnen het Mediafonds én het Filmfonds ruimte gecreëerd om in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Via een nieuw Innovatielab zullen niet-lineaire en interactieve projecten gesteund worden maar ook projecten in virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Dit soort projecten dient in de eerste plaats een online exploitatie te hebben, zoals bijvoorbeeld webseries en crossmediale audiovisuele afgeleiden van tv-reeksen.

Het Filmfonds, dat zich richt op de ondersteuning van films, krijgt een jaarlijkse dotatie van 17,8 miljoen euro. Het geeft studie- en werkbeurzen, steun voor vormingen, creatie, promotie, distributie, tussenkomsten in reiskosten, ondersteunt beroepsverenigingen en organisaties en projecten gericht op de spreiding van de filmcultuur. Meer dan 10,6 miljoen gaat naar de steun voor creatie, het maken van films zeg maar. De middelen voor het Filmfonds blijven op dezelfde hoogte in vergelijking met vorig jaar.

De nieuwe beheersovereenkomst geeft het VAF de ambitie om nog meer een hefboom te worden voor internationaal succes. Hiervoor wordt in een groter steunbedrag (1,3 miljoen euro) voor productie voorzien, middelen voor internationale promotie, talentontwikkeling, begeleiding, vorming etc. 

Nieuw is tenslotte dat het VAF, waarin beide fondsen ondergebracht zijn, aanvragers van steun voor fictieprojecten waarin het thema zelfmoord aan bod komt, zal doorverwijzen naar de werkgroep ‘Verder, nabestaanden na zelfdoding’. Die kan dan vrijblijvend advies geven over deze problematiek en suggesties doen voor de aanpak ervan in die audiovisuele creaties. Met het oog op de artistieke vrijheid van de makers, zijn deze adviezen en suggesties dus niet bindend. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder