Sla navigatie over

Gatz zorgt voor extra middelen Cultuur, Jeugd, Media en Brussel

Culturele infrastructuur

De grootste hap, 4 miljoen euro, gaat naar investeringen in culturele infrastructuur. Minister Gatz heeft de afgelopen jaren al 98,8 miljoen uitgetrokken om de culturele infrastructuur in Vlaanderen en Brussel te optimaliseren. Daar komen nu opnieuw extra middelen bij.

Laatste rechte lijn naar Cultuurbank

Sven Gatz: “Naast de bestaande subsidiekanalen voor de cultuursector, zetten we volop in op nieuwe en andere manieren om de sector te ondersteunen. Dat beleid rond aanvullende financiering krijgt echt vorm. De tax shelter podiumkunsten wordt gretig gebruikt, blijkt uit recente cijfers. Met de opstart van de Cultuurbank zorgen we ervoor dat de sector financiële leningen op maat kan krijgen. De extra middelen, 1,25 miljoen euro, moeten ervoor zorgen dat we nog dit jaar van start kunnen gaan.”

De Cultuurbank is geen klassieke bank, maar een netwerk van financieringspartners die samenwerken om financiële producten aan te bieden op maat van de cultuursector. De partners in deze ‘Cultuurbank’ dienen een financieringsmix uit te werken die afgestemd is op de noden van het cultuurveld, gaande van rentevrije microkredieten voor individuele spelers tot rentedragende en risicodragende leningen en/of kapitaalparticipaties.

In dat aanbod zal ook de huidige kunstenaarstoelage opgenomen worden. Die vorm van microkrediet krijgt uitbreiding naar andere subsectoren, zowel voor particulieren als voor culturele professionals die via een rechtspersoon werken. Het microkrediet bedraagt maximaal 15.000 euro, rentevrij voor individuele kunstenaars en culturele professionelen en rente-arm voor organisaties onder rechtspersoonlijkheid. Leningen boven 15.000 euro zijn rente-arm. De rente zal variëren al naargelang het risico en de gehanteerde risicopremie.

De ‘Cultuurbank’ zal verder ook een kunstkoopregeling in haar aanbod hebben. Die maakt het voor particulieren mogelijk om een kunstwerk van een levend kunstenaar op afbetaling aan te kopen bij erkende aanbieders.

Meer middelen voor Jeugd

Op 23 februari heeft de minister samen met de jeugdsector een masterplan diversiteit goedgekeurd om het jeugdwerk in Vlaanderen nog diverser te maken. Doel van het plan is van het jeugdwerk een plek te maken waar alle jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische status of fysieke of mentale beperkingen, zich thuis voelen. In dat masterplan heeft de minister zich geëngageerd om in bijkomende projectmiddelen te voorzien om nieuwe initiatieven te stimuleren. De minister voorziet hiervoor 900.000 euro extra projectmiddelen.

“Op vraag van de Vlaamse Jeugdraad trokken we recent de structurele middelen voor onze jeugdsector op met 2 miljoen euro. Met de hele jeugdsector zetten we onze schouders onder een goed uitgewerkt diversiteitsplan om als eerste sector een afspiegeling te worden van de samenleving. Het is bij onze jeugd dat diversiteit meer dan elders al een evidentie is. Ik ben blij dat de jeugdsector het voortouw neemt en maak daarom graag extra middelen vrij om het masterplan versneld op de sporen te zetten,” zegt minister Gatz.

Ondersteunende projectwerking

Tot slot voorziet de minister in 2,14 miljoen extra middelen voor projectondersteuning voor onder meer innovatieve journalistiek, de verdere digitalisering van de erfgoedsector en projecten voor Brussel. De projectoproepen worden later dit jaar gelanceerd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder