Sla navigatie over

Geef jonge ouders de kans om samen te zorgen voor de baby

We willen klassiek rollenpatroon doorbreken waarbij vrouw geacht wordt om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen. Ouders moeten deze keuze zelf kunnen maken. Een stuk van het moederschapsverlof moet vast liggen in functie van de zwangerschap en de recuperatie die daarbij komt kijken. Over het deel dat medisch niet noodzakelijk is, moeten ouders vrij kunnen beslissen wie het opneemt.

Huidige situatie

Moederschapsverlof 15 weken, bestaat uit:

 • Zwangerschapsverlof: minstens 1 week voor vermoedelijke bevallingsdatum, maximum 6 weken
 • Bevallingsrust: minstens 9 weken. Daarna aan te vullen tot bevallingsrust en zwangerschapsverlof samen 15 weken bedragen.
 • Laatste twee weken moederschapsverlof (na de verplichte 9 weken bevallingsrust!) kunnen omgezet worden in postnatale rust in de eerste acht weken van de werkhervatting.
 • Dus in totaal 10 weken die verplicht opgenomen moeten worden (1 voor en 9 na)

 

Q&A

 1. Moeders moeten sneller terug aan de slag? Nog maar eens kaakslag voor werknemers?

Absoluut niet. De 15 weken verlof blijven bestaan. Wij pleiten er enkel voor om ouders de mogelijkheid te geven om het deel dat medisch niet noodzakelijk is onderling vrij te verdelen. Wil een moeder 15 weken verlof, dan kan dat perfect. Maar omgekeerd moet het ook kunnen dat een moeder SNELLER (na 10 weken) opnieuw aan de slag gaat en de partner de resterende (vijf) weken opneemt en voor het kind zorgt.

 1. Geldt dit ook voor bv. adoptieouders, meemoeders,…?

Wij zien dit voor alle personen waartussen een ouderschapsrelatie bestaat. Exacte modaliteiten/juridische definiëring moeten verder uitgewerkt worden. Voor adoptie is het parlement bezig met de uitwerking van een voorstel waarbij ook een stuk van het verlof flexibel verdeeld kan worden tussen de partners onderling.

 1. Is er niet nood meer aan verlof ipv flexibel verlof?
 • Er zal altijd en overal een vraag zijn naar meer verlof. Afhankelijk van situatie hebben we daar zeker ook begrip voor. Evenwel ook realistisch zijn.
 • Moeilijke budgettaire omgeving. Nadenken: hoe kan je bestaande systemen efficiënter inzetten. Vandaag idee dat in praktijk gezinnen helpt zonder budgettaire kost.
 • Daarnaast zijn er na het moederschapsverlof nog een resem mogelijkheden om zorg voor kind op te nemen:
  • Tijdskrediet met motief zorg kind (jonger dan 8).
   • Maximumduur 48 maanden voor 1/5e.
  • Ouderschapsverlof: voor kinderen jonger dan 12 jaar
   • Voltijds: 4 maand/kind
   • Halftijds: 8 maand/kind
   • 1/5e: 20 maand/kind

 

De Block: “In plaats van steeds te hameren op uitbreiding van het verlof, moeten we als overheid ook inzetten op het goedkoper en beschikbaarder maken van randfactoren. Bv. subsidiëren van crèches, ondersteuningspakketten voor jonge (kansarme) ouders in het kader van de verplichte aanvullende verzekering, etc. Er zijn meer doeltreffende opties voor een regering dan puur een brok verlof op te smijten. De doelstelling moet zijn jonge moeders ondersteunen in hun zorgtaken en jonge vaders motiveren om die zorgtaken op te nemen.”

 1. Europese richtlijn legt 14 weken aaneensluitend verlof op

Klopt niet. De richtlijn stelt dat een vrouw hier recht op heeft, niet dat ze verplicht is om deze op te nemen. Eerst en vooral vormen die 14 aaneensluitende weken moederschapsverlof een minimumrecht. Als de vrouw in kwestie na 10, 6 of zelfs 2 weken opnieuw aan de slag wil, kan ze dat perfect.

En zelfs als een vrouw van dat volledige recht wil gebruikmaken, kan dat in ons voorstel nog steeds perfect. Wij leggen namelijk niks op. Integendeel: het voorstel voert een extra keuzemogelijkheid in. De moeder kan of het volledige aantal van 15 weken zelf opnemen of er een stukje van delen met de partner. Aan het totaal van 15 weken wordt dus niet geraakt.

 1. Wat met borstvoeding? Veel meer tijd nodig dan 15 weken.

Wie vandaag voor borstvoeding kiest en hiervoor zelf maximaal verlof wil opnemen kan dat gewoon blijven doen. Het idee dat je, wanneer je dat ZELF wenst, een stuk van de bevallingsrust aan de partner kan geven verandert hier niets aan. 

 

Vrijdagavond was Gwendolyn Rutten hierover te gast in Terzake. Bekijk het hier. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder