Sla navigatie over

Geef kansen aan nieuwe woonvormen

Leden van de commissie Wonen Gwenny De Vroe (Open Vld), Jelle Engelbosch (N-VA) en An Christiaens (CD&V) dienen samen een resolutie in die nieuwe woonvormen moet faciliteren. De focus ligt daarbij op co-housing, samenhuizen, het opdelen van bestaande woningen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen. De parlementsleden roepen de Vlaamse regering op om deze nieuwe woonvormen alle mogelijke kansen te geven én voor een gepast wetgevend kader te zorgen.

De betrokken parlementsleden gaven eerder al aan nieuwe woonvormen te willen faciliteren. Via deze resolutie willen ze dat concretiseren.Bij co-housing woont men in een eigen wooneenheid, maar maakt men wel gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen zoals de keuken, de tuin, wasfaciliteiten…

Grijze zone 

Voor Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe, die het initiatief nam voor het resolutievoorstel, is er dringend nood aan actie. “Steeds meer mensen doen nu al aan co-housing, maar de wetgeving laat dat eigenlijk nog niet toe. Deze grijze zone moet uitgeklaard worden via een wettelijk kader dat expliciet de rechten en plichten van co-housers schetst. Hetzelfde geldt voor burgers die hun huizen wensen op te delen. Vlaanderen beschikt over veel grote huizen die door steeds minder mensen bewoond worden terwijl veel alleenstaanden of jonge koppels zoeken naar een betaalbare woning. Waarom zouden we dit bestaand patrimoium niet efficiënter gebruiken?”

De initatiefnemers willen met deze resolutie het Vlaams woonbeleid de 21ste eeuw binnenloodsen. “Co-housing is een natuurlijke evolutie, die we ernstig moeten nemen en waar we zelfs moeten op in zetten. Voor heel wat jongeren is dit een evidente woonvorm na hun studententijd en ouderen zijn vooral geïnteresseerd vanwege het sociale contact en de vertrouwde omgeving. Als overheid moeten we dit faciliteren én ervoor zorgen dat minimumnormen inzake veiligheid en comfort gegarandeerd worden." 

Co-houing en andere vromen van gemeenschappelijk wonen

De resolutie gaat niet enkel over cohousing maar ook over samenhuizen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen. "We willen onder meer laten onderzoeken wat de mogelijke hindernissen zijn op bestuurlijk niveau. In functie daarvan kan dan de wetgeving aangepast worden. Op dit moment is er immers  geen wettelijk kader voor deze woonvormen en dat kan leiden tot lagere tegemoetkomingen, het mislopen van subsidies en contractuele risico’s.”

Via deze link kan u de volledige tekst van de resolutie raadplegen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder