Sla navigatie over

“Geef steden en gemeenten meer mogelijkheden voor armoedebeleid”

In 2014 werd ca. 4,5 miljoen euro toegekend voor het voeren van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid aan 70 steden en gemeenten. Deze ondersteuning werd intussen structureel verankerd in het armoededecreet. Daarnaast kregen steden de voorbije jaren ook middelen via het Stedenfonds voor het ‘tegengaan van dualisering’. “Dat wordt verder gezet,” zegt van Volcem die een schriftelijke vraag stelde aan minister Homans. “Via het Stedenfonds 2014-2019 kregen de steden opnieuw de mogelijkheid om een armoedebeleid op maat van hun stad vorm te geven.”  

Goede praktijken uitwisselen  

De minister erkent in haar antwoord ook de regierol van de lokale besturen voor armoedebestrijding. “De minister zal bekijken hoe de lokale regierol versterkt kan worden zodat de lokale besturen hun rol en verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen,” zegt Van Volcem. “De minister zal daarbij ook inzetten op de uitwisseling van goede praktijken via lerende netwerken die openstaan voor alle lokale besturen.” Meer algemeen schuift de minister het verminderen van armoede en sociale uitsluiting als één van de sleuteluitdagingen naar voor In het kader van het Vlaams stedenbeleid.

Mercedes Van Volcem vroeg ook of de minister armoedecijfers had per centrumstad. De minister gaf echter te kennen niet te beschikken over cijfers die het (inkomens)armoederisico weergeven per centrumstad. “Dat betreur ik,” zegt Van Volcem. “We zouden hier met de loep op moeten zitten. Het is de taak van de Vlaamse Regering om instrumenten aan te rijken voor het lokaal armoedebeleid. Als je best practices wil doorgeven, moet je ook weten wat de effecten en parameters zijn.” aldus Van Volcem.  

Homans: “Geen duurzaam effect vorig armoedebeleid”  

Minister Homans voegde er in haar antwoord nog aan toe dat “de cijfers aantonen dat de geleverde inspanningen uit het verleden geen duurzaam effect hebben bewerkstelligd.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder