Sla navigatie over

“Geen aparte kinderopvangplaatsen voor armen, maar meer plaatsen voor iedereen”

In enkele kranten laat Vlaams minister van armoedebestrijding, Liesbet Homans, verstaan dat de overheid voor kinderen die in armoede opgroeien, andere oplossingen moet uitwerken dan gesubsidieerde kinderopvang. “Het is zeker juist dat de voorrang moet gaan naar werkende mensen. Dat staat ook in het regeerakkoord trouwens. Maar om dan meteen een andere belangrijke groep, met name die van kansarme kinderen, uit te sluiten is een brug te ver,” vinden Somers en Saeys. “Door kinderen in armoede van jongsaf aan in aparte circuits op te vangen, verbreed je de kloof die er vandaag al te veel is. Dat is geen toekomstgericht beleid.”

Open Vld wil vooral zorgen voor méér plaatsen in de kinderopvang. “Als er meer plaatsen zijn, is deze discussie meteen van de baan, want dan moet je geen voorrangsregels bepalen en kan iedereen er terecht, zowel kinderen van werkende ouders als kinderen in armoede van wie de ouder bijvoorbeeld een opleiding volgt,” zeggen Somers en Saeys.

Open Vld vraagt daarom om het nieuwe decreet Kinderopvang, dat door de vorige Vlaamse regering werd gestemd, dringend te evalueren. “Dat decreet legt teveel regeltjes op waardoor heel wat zelfstandige kinderopvanginitiatieven hun deuren dreigen te sluiten. Daarom vragen we – zoals ook afgesproken in het regeerakkoord – om dit nieuwe decreet snel te evalueren en werk te maken van minder regeltjes. Op die manier geven we zelfstandige kinderdagverblijven en onthaalouders opnieuw meer ademruimte en zullen er niet minder maar juist meer plaatsen zijn in de kinderopvang.”

Tot slot vraagt Open Vld om ook de economische leefbaarheid van de zelfstandige opvanginitiatieven niet uit het oog te verliezen. “Het verschil in subsidiëring tussen zelfstandige initiatieven en de erkende, gesubsidieerde sector is te groot. Dat verschil moeten worden weg gewerkt. Een betere financiële ondersteuning van de zelfstandige sector zal maken dat veel meer plaatsen behouden blijven en nieuwe opvangplaatsen kunnen gecreëerd worden,” besluiten Somers en Saeys.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder