Sla navigatie over

Geen belasting meer op biljart en tafelvoetbal

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering al om vanaf 2019 zelf in te staan voor de inning van de belasting op kansspelen en speeltoestellen. Vandaag gebeurt dit nog door de Federale overheidsdienst Financiën. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein grijpt het moment aan om de belasting te hervormen.
 
De belasting op toestellen zoals biljarten, pooltafels, tafelvoetbal, flipperkasten en jukeboxen waar je muntstukken moet insteken om ze te laten werken, verdwijnt. Dit kadertook binnen een efficiëntie-oefening van de Vlaamse belastingdienst. De belasting op deze speeltafels gaat over grote aantallen, maar brengt door de lage bedragen weinig op. Een vrijstelling spaart zowel papierwerk als personeel uit.
 
Ook volkssporten zoals vogelzangwedstrijden of ‘vinkenzetting’ worden vrijgesteld van de belasting op spelen en weddenschappen. De belasting op echte goktoestellen zoals bingo wordt dan weer verhoogd: vanaf 2019 gaat ze van 3.570 euro naar 4.000 euro. Vanuit de filosofie dat gokverslaving de overheid veel geld kóst.
 
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Bart Tommelein:  ‘Een belasting op behendigheidsspelen zoals biljart of tafelvoetbal is nergens voor nodig en kost de overheid meer dan ze opbrengt. De wetgeving was sinds dejaren ’80 bovendien amper veranderd en dus niet meer aangepast aan deze tijd. Zo is een taks op jukeboxen totaal achterhaald.’
 
Elektronische aangiftes: 
 
Op dit moment werkt de federale overheid nog veel met papier. Vanaf 2019 kan de aangifte elektronisch en moet die niet meer jaarlijks opnieuw gebeuren. De oude fiscale stickers op de toestellen verdwijnen. Controleurs zullen met mobiele toestellen kunnen nagaan of voor het toestel belasting betaald is. Het verwerken en berekenen van de aanslagbiljetten zal zoveel mogelijk digitaal verlopen. Ook een bezwaar indienen, kan nu al online.
 
Vlaanderen hervormt en verlaagt belastingen:
 
De Vlaamse regering werkt hiermee verder aan haar doelstelling om vanaf 2019 haar belastingen zélf te innen. Daardoor is Vlaanderen niet langer afhankelijk van een ander bestuursniveau. Ook voor de burger is het duidelijker als de regelgeving én de inning bij de Vlaamse belastingdienst zit. 
 
‘In één legislatuur doen we een enorme inspanning door deerfbelasting, de koopbelasting en dus ook de belasting op kansspelen en speeltoestellen over te nemen. In één beweging evalueren we elke belasting en voeren we grondige hervormingen door. En waar mogelijk verlagen we uiteraard graag de belastingen’ besluit Bart Tommelein.
 
Het voorontwerp van decreet zal nu eerst worden voorgelegd aan de SERV en de kansspelcommissie voor advies.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder