Sla navigatie over

Geen enkele vergoeding uitbetaald voor schade door everzwijnen

In de periode 2013-2019 werden in totaal 74 aanvragen ingediend om een vergoeding te krijgen voor schade aangericht door everzwijnen. Geen enkele daarvan werd uitbetaald. Het aantal meldingen van schade ligt nog een pak hoger dan de hoeveelheid aanvragen en nam vorig jaar sterk toe, van 281 in 2018 tot 527 in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. “Het aantal aanvragen en meldingen staat in schril contrast met elkaar. Boeren maken veel te weinig aanspraak op een schadevergoeding. Logisch ook, als er op 7 jaar tijd geen enkele werd uitbetaald”, zegt Coenegrachts. 

De maatschappelijke overlast die everzwijnen veroorzaken, in het bijzonder in de provincie Limburg, is een oud zeer. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor schade door everzwijnen, moet men echter bewijzen dat die schade veroorzaakt werd door evers afkomstig uit een natuurgebied of grondgebied beheerd door de Vlaamse overheid of door erkende terreinbeherende verenigingen, waarop geen bijzondere jachtrechten en bestrijdingsrechten verworden werden. Aangezien we niet weten welk everzwijn zich in Vlaanderen waar ophoudt, wordt dat laatste een onmogelijke opdracht.

Het aantal meldingen voor schade aangericht door everzwijnen ligt met een totaal van 808 in 2018 en 2019 tientallen keren hoger dan het aantal aanvragen op 7 jaar tijd, dat blijft steken op 74. “Uit deze cijfers leid ik af dat onze Vlaamse, en met groot overwicht Limburgse boeren veel te weinig aanspraak maken op een schadevergoeding. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Zij weten na jaren ondervinding dat deze niet zal uitbetaald worden”, zegt Steven Coenegrachts. “Daarnaast werd er in 2018 een meldpunt in het leven geroepen dat de geleden wildschade in kaart moet brengen. Maar ook hier: waarom zou een landbouwer zo’n melding maken? De ervaring leert hen dat hier niks tegenover staat.” Bij de meldingen valt ook op dat het overgrote merendeel gaat over gewasschade, maar er zijn ook veel gevallen onder de categorie ‘andere’. Het is onduidelijk hoe we dit moeten lezen.

Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld): “Moraal van het verhaal is dat de Vlaamse regelgeving te ingewikkeld is en een grondige herziening vereist. Ik ga mij vastbijten in dit dossier en op basis van de 808 meldingen via het meldpunt kijken waar en hoe we kunnen inzetten op administratieve vereenvoudiging. Want onze boeren verdienen beter. Als zij schade ondervinden van everzwijnen en ze melden dit of vragen een vergoeding aan, dan is het essentieel dat we aan de slag gaan met die melding en dat onze landbouwers een faire kans maken op uitbetaling.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder