Sla navigatie over

Geen voorafname door politie op pensioenhervorming

We zullen allemaal langer moeten werken. Aangepaste jobs voor oudere werknemers zijn daarbij cruciaal. De Vlaamse liberalen steunen dan ook het recht op een aangepaste functie vanaf 58 jaar.  Verder zijn ze tevreden dat de opbrengst die zal worden gerealiseerd doordat politiemensen langer werken, zal worden aangewend om het systeem te financieren. Open Vld is voorstander van financiële stimuli om mensen langer aan het werk te houden. Dat stelde de burgemeester van Berlare in haar antwoord op de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om een tijdelijk overgangsregime voor te leggen aan de politievakbonden vanavond. De liberalen kijken nu uit naar de werkzaamheden van het Nationale Pensioencomité.

‘De bezorgdheid van Open Vld bestaat enerzijds uit het feit dat er rekening moet worden gehouden met de specifieke aspecten aan het beroep van politieagent, maar anderzijds is het van fundamenteel belang dat we in het globale pensioendossier blijvend structureel hervormen om het systeem draaiende te houden’ stelt Katja Gabriëls. ‘We zijn tevreden dat de minister de maatregelen in de globale pensioenhervorming uit het regeerakkoord plaatste en de werkzaamheden van het Nationale Pensioencomité afwacht. Van enige voorafname is gelukkig geen sprake. Het komt er namelijk op aan om algemene richtlijnen op te stellen, duidelijke criteria vast te leggen en te komen tot een gelijkaardige behandeling van alle beroepscategorieën, ondermeer over de definitie van een zwaar beroep.’

Het liberale Kamerlid vroeg de minister ook naar de budgettaire gevolgen van de maatregelen. De kostprijs en financiering zijn immers belangrijk, niet in het minst voor de verschillende politiezones. ‘Alhoewel de kostprijs nog niets is gekend, zijn we wel tevreden dat die kostprijs op dit moment wordt berekend en dat die correct zal kunnen worden bepaald. Wij steunen het basisprincipe dat we opbrengst die wordt gerealiseerd doordat werknemers langer werken, niet in de begroting wordt ingeschreven maar aangewend om de zones die de bijkomende tewerkstelling garanderen te financieren. Indien de politiezones zouden moeten instaan voor de non-activiteit dreigt dat een financiële catastrofe te worden. Bovendien is het dan uitgesloten dat deze personeelsleden worden vervangen. Daardoor komt de basispolitiezorg mogelijks in het gedrang. Dat kan niet de bedoeling zijn’ aldus Gabriëls.

‘We kijken nu uit naar de werkzaamheden van het Nationaal Pensioencomité en zullen dit van nabij opvolgen. Eén van de belangrijkste uitdagingen om de meerkost van de vergrijzing te kunnen blijven betalen, is ervoor zorgen dat mensen langer werken. De huidige generatie en wij allemaal hebben er alle belang bij dat de ambitieuze hervormingsplannen van deze regering daadwerkelijk worden uitgevoerd.  Dat de trein die in gang werd gezet moet ook daadwerkelijk op het spoor blijven. Voor Open Vld gaat het hier over twee vormen van solidariteit: solidariteit over verschillende generaties en solidariteit over de verschillende beroepsgroepen. Voorafnames hypothekeren deze solidariteit. Dat kan voor ons niet’ besluit Gabriëls.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder