Sla navigatie over

Geen waterpolo voor meisjes? Onaanvaardbaar

De beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB), om gemengde jeugdploegen in het waterpolo vanaf 11 jaar af te schaffen, roept bij de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Lionel Bajart en Ann Brusseel grote verontwaardiging op. “Beslissingen als deze, die er de facto voor zorgen dat meisjes uitgesloten worden in de sport die ze graag doen, hebben geen plaats in een open samenleving. Discriminatie maakt daar alvast voor ons geen deel van uit,” zeggen de Open Vld’ers. Ze vragen zich ook af of deze beslissing de antidiscriminatiewetgeving schendt.

De beslissing getuigt volgens hen van een achterhaalde visie op gender én sport. Zo wordt er beweerd dat meisjes beschermd moeten worden, want, zo heet het, waterpolo is een ruwe sport. “Toch zijn er meer dan 170 meisjes die de sport graag doen, of, zo lijkt het nu, deden,” zeggen Bajart en Brusseel. “In gemengde teams nota bene.” Daarnaast zouden meisjes ook nog beschermd moeten worden, want in die gemengde teams, lopen ze het risico ‘bepoteld’ te worden. “In één pennentrek worden zo ook alle jongens die waterpolo spelen afgedaan als potentiële aanranders.”

Gemakkelijke uitweg

Volgens Brussel is de beslissing een zwaktebod.  “Zowel meisjes als jongens worden hier door de Zwembond onheus behandeld. In plaats van meisjes deze sport te ontzeggen, zou de Zwembond ook inspanningen kunnen doen om discriminatie in de sportwereld verder te bestrijden. Waterpolo had een voorbeeld kunnen zijn voor andere sporten. Nu wordt de gemakkelijke uitweg gekozen,” aldus Brusseel.

De KBZB roept haar autonomie als nationale sportbond in voor deze beslissing en wijst er ook op dat zowel de Europese als internationale zwembond ook geen gemengde competities organiseren. “We geven de sportfederaties inderdaad veel autonomie”, zegt Lionel Bajart, lid van de commissie sport in het Vlaams Parlement. “Dat neemt niet weg dat deze beslissing gewoon geen steek houdt. De Zwembond heeft het recht om wél te kiezen voor gemengde competities, hetgeen tot nu ook het geval was. Het volledige sportbeleid van Vlaanderen is erop gericht zo inclusief mogelijk te zijn en iedereen aan het sporten te krijgen. Met deze beslissing plaatst de Zwembond zich daar zonder meer helemaal buiten.”

Schending antidiscriminatiewetgeving?

Daarnaast, zo stellen Bajart en Brusseel, moeten sportfederaties zich niet enkel aan de geldende sportwetgeving houden. Zowel federaal als Vlaams bestaat ook antidiscriminatiewetgeving. “Wij vragen ons af of dit de test van een klacht bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst of het Interfederaal Gelijkenkansencentrum Unia zal doorstaan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder