Sla navigatie over

Gegarandeerde dienstverlening bij Skeyes nodig

De problemen met de luchtverkeersleiders bij Skeyes blijven aanhouden. Daarom dienen liberale Kamerleden Veli Yüksel en Sandrine De Crom een wetsvoorstel in om gegarandeerde dienstverlening mogelijk te maken. “Deze stakingen gijzelen de reizigers. Een gegarandeerde dienstverlening, zoals bij de spoorwegen, biedt hier een oplossing. Dat stond overigens ook in het regeerakkoord. Wij willen hier werk van maken”, zegt liberaal Kamerlid Sandrine De Crom.

In het regeerakkoord staat te lezen dat de regering, na overleg met de sociale partners, een voorstel zou uitwerken dat in geval van een staking een gegarandeerde dienst voorziet bij de luchtverkeersleiders. “Deze passage is actueler dan ooit. Afgelopen maanden waren er tal van acties bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol. De economische kost van deze acties is enorm”, stelt De Crom. Gezien er vanuit de regering geen initiatief meer is gekomen, dienen De Crom en Yüksel nu zelf een wetsvoorstel in. Dit wetsvoorstel herneemt de tekst van een voorstel dat reeds in 2007 in de Kamer werd ingediend door Guido De Padt (Open Vld). “Dit wetsvoorstel heeft dus tot doel om ook voor Skeyes een dergelijk systeem van continuïteit van de dienstverlening bij stakingen in te voeren”, zeggen de Kamerleden.

Minister Bellot (MR) leverde al sterk werk met de goedkeuring van de gegarandeerde dienstverlening bij de spoorwegen. De Crom: “Als er een staking is bij de NMBS is het nu voor de reizigers op voorhand duidelijk welke trein zal rijden en welke niet.” Yüksel en De Crom bevroegen de bevoegde minister François Bellot daarover onlangs in het parlement. “De situatie moet dringend en structureel worden opgelost. Niet enkel voor de personeelsleden en onze veiligheid, maar ook voor de vele bedrijven die direct of indirect van het personen- en vrachtvervoer afhangen”, aldus Yüksel.

De parlementsleden benadrukken het belang dat er geen enkel risico wordt genomen op de veiligheid van ons luchtverkeer. “De personeelsleden van Skeyes moeten hun veeleisende job naar behoren kunnen uitvoeren. Als er inderdaad mensen te weinig zijn, dan moeten er dus meer worden aangeworven,” aldus de volksvertegenwoordiger.

Met dit wetsvoorstel willen de indieners ook Skeyes tot een gegarandeerde dienstverlening kunnen verplichten. “Dat stond ook zo in het regeerakkoord dus we voeren de afspraken uit”, zegt De Crom. “Voor de spoorwegen is er al sterke vooruitgang geboekt. Het lijkt me evident dat wie naar de luchthaven vertrekt voor een verre verplaatsing ook diezelfde zekerheid moet krijgen”, legt Yüksel uit.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder