Sla navigatie over

Gelijke vrouwenrechten: het werk is nog niet af

Volgens Brusseel is op vele vlakken de vooruitgang inzake vrouwenrechten concreet en tastbaar. “Kijk naar de sterk toegenomen vrouwelijke vertegenwoordigers in onze diverse parlementen, dankzij structurele maatregelen. Ook in het bedrijfsleven zie ik steeds meer sterke vrouwelijke rolmodellen naar voren komen, mede onder druk of invloed van een actief middenveld en van geëngageerde burgers, zoals de ‘Straffe madammen’.”

Brusseel benadrukt echter dat het werk verre van af is. “Ik verwijs naar zeer zorgwekkende ontwikkelingen op internationaal en zelfs EU-niveau. Denk aan de reproductieve rechten van vrouwen en meisjes. In diverse EU landen wordt het recht op abortus in vraag gesteld. De rol van de vrouw wordt er opnieuw zeer traditioneel geformuleerd. In Iran gaat men nog verder en promoot men kindhuwelijken en maakt men anticonceptiemiddelen moeilijker verkrijgbaar. Dit baart me ernstig zorgen,” aldus Brusseel.

Ook in eigen land is er nog werk aan de winkel

Ook in eigen land ziet Brusseel nog tekortkomingen. “Vrouwen worden sterker getroffen door armoede, voor hen is zelfs elementaire gezondheidszorg geen evidentie. Concreet gaat het om de aankoop van geneesmiddelen en raadplegingen van de tandarts en huisarts.” Verder wijst Brusseel ook op de nog steeds bestaande loonkloof, de lage tewerkstellingsgraad van vrouwen van buitenlandse afkomst en het lage aantal veroordelingen in verkrachtingszaken. “De opvang en begeleiding van vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel geweld kan stukken beter. We hebben alle technische instrumenten om bewijslast te verzamelen en om seksuele delinquenten beter te kunnen opsporen en vervolgen, toch gebeurt dit onvoldoende. België scoort op dit punt bedroevend laag.”

Brusseel is blij dat de Senaat tot unanieme aanbevelingen is kunnen komen. “Open Vld wilde op sommige punten iets verder gaan, zeker wat betreft het bestrijden van geweld op vrouwen, bijvoorbeeld door de verjaringstermijn voor verkrachtingen te verlengen. Maar het belangrijkste is dat we nu concrete aanbevelingen hebben kunnen formuleren, waarmee het beleid aan de slag kan,” aldus Brusseel.

Ze hoopt dan ook dat regeringen, internationale instellingen en parlementen deze aanbevelingen omzetten in beleid, opdat “we eindelijk zouden kunnen spreken van een volwaardige gelijkheid tussen de man en de vrouw.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder