Sla navigatie over

Geluidshinder Brussels Airport – "Als Wathelet doorzet, trekken wij naar de Raad van State"

Rutten verwijt Wathelet dat hij campagne voert "op kap van de veiligheid". Wanneer ze leest dat Belgocontrol zelf heel wat vragen heeft bij de veiligheid van het plan-Wathelet, "vind ik het niet alleen mijn taak als politica, maar zelfs van alle burgers, om te zeggen: hier verzetten we ons tegen". Als Wathelet doorzet, is het heel simpel, zegt Rutten: "dan gaan wij naar de Raad van State, dan vind ik zelfs dat je alle mogelijke middelen moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de veiligheid primeert".

De ligging van af- en aanvliegroutes moet billijk zijn en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen, argumenteert ze. Maar de vliegroutes moeten ook veilig zijn. "Dat is essentieel. Voor mij is het heel simpel: als de veiligheid hier niet gegarandeerd is, vind ik het de taak van mij als politica, maar ook van alle burgers om naar de Raad van State te gaan of om een belangenconflict in te roepen."

Bron: Belga

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder