Sla navigatie over

Gemeenschapsdienst belangrijk wapen in strijd tegen arbeidsmarktkrapte

Tom Ongena (Open Vld) reageert tevreden op akkoord over gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. 'Daarmee voert ze een maatregel uit die Open Vld in het Vlaamse Regeerakkoord liet opnemen. De gemeenschapsdienst wordt een extra wapen in de strijd tegen de vele personeelstekorten in heel wat sectoren', zegt Vlaams Parlementslid Tom Ongena. 'Ze moet langdurig werkzoekenden helpen om hun kansen om terug aan de slag te gaan, aanzienlijk te vergroten.'

Na Tsjechië kent ons land de grootste krapte op de arbeidsmarkt. Dit jaar kwamen er 350.000 vacatures binnen bij de VDAB, waarvan er heel wat moeilijk of niet ingevuld geraken. In tal van sectoren zijn werkgevers vaak vruchteloos op zoek naar geschikt personeel. 'Die krapte bedreigt ons hele welvaartssysteem', zegt Ongena. 'Daarom hebben we met Open Vld tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen verschillende maatregelen op tafel gelegd om meer mensen aan het werk te krijgen. Denk maar aan de jobbonus, waarmee we mensen met een laag inkomen extra willen belonen en zo aanmoedigen om aan het werk te gaan.'

Deel van liberaal jobplan

Ook de gemeenschapsdienst maakt deel uit van het liberale jobplan. 'Vlaanderen telt vandaag ongeveer 180.000 werkzoekenden. Ondanks de coronacrisis blijven de werkloosheidscijfers sterk dalen (-16 procent tegenover vorig jaar). Toch zijn er subgroepen die het minder goed doen. Zo blijft het aantal langdurig werkzoekenden ter plaatse trappelen. Het toont aan dat het – ondanks de grote vraag aan arbeidskrachten – moeilijk is om werkzoekenden die al meer dan twee jaar zonder werk zitten terug aan de slag te krijgen', zegt Ongena. Volgens de laatste werkloosheidscijfers zijn er in Vlaanderen 68.817 langdurig werkzoekenden. Dat is een daling van slechts 2,5 procent tegenover vorig jaar.

Met de gemeenschapsdienst willen we deze mensen extra kansen geven om terug aan het werk te gaan. 'Het zal integraal deel uitmaken van een activeringstraject, naast mogelijke andere maatregelen zoals het volgen van een opleiding', legt Ongena uit. 'Het is dus geen straf voor de werkzoekende, maar juist een kans om zijn arbeidsvaardigheden opnieuw aan te scherpen en terug voeling te krijgen met de arbeidsmarkt. Op die manier hopen we ook bij de langdurig werkzoekenden de werkloosheidscijfers structureel naar omlaag te krijgen.' Doordat de gemeenschapsdienst integraal deel uitmaakt van het activeringstraject van de VDAB, zullen er ook sancties mogelijk zijn als iemand onvoldoende inspanningen levert.

Extra kansen voor langdurig werkzoekenden

Heel wat sectoren trekken vandaag aan de alarmbel over de grote personeelstekorten. 'Mede door de coronamaatregelen is er veel personeelsuitval, wat zorgt voor een enorme werkdruk bij die mensen die nog aan het werk zijn. Velen onder hen dreigen te bezwijken. We moeten er dus alles aan doen om de vele leegstaande vacatures ingevuld te krijgen. Met de gemeenschapsdienst willen we nu ook langdurig werkzoekenden extra kansen geven om die vacatures mee in te vullen', zegt Ongena. Gelet op de acute nood rekent hij erop dat de gemeenschapsdienst zo snel mogelijk ingevoerd wordt.

Tom Ongena zal de minister van Werk, Hilde Crevits, bevragen over de verdere concrete uitrol van de gemeenschapsdienst: 'Er zijn nog een aantal open vragen, onder meer hoe de gemeenschapsdienst zich zal verhouden tot het wijkwerken.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder