Sla navigatie over

Gemiddelde huurprijs sociale woningen in Vlaams-Brabant daalt met 13% op 4 jaar tijd

In alle Vlaamse provincies nam de gemiddelde huurprijs van sociale woningen de laatste jaren af. Enkel in Oost-Vlaanderen werd er een lichte stijging opgetekend in 2018 ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. Vooral provincie Vlaams-Brabant kende een sterke daling van de gemiddelde huurprijs bij toewijzing, met maar liefst 13 procent. “Deze cijfers ondersteunen de beslissing van de Vlaamse regering om de berekening van de sociale huurprijzen vanaf dit jaar aan te passen. Het lijkt me niet logisch dat de gemiddelde prijs voor nieuwe huurders in Vlaams-Brabant met 13% daalde op 4 jaar tijd”, zegt Mercedes Van Volcem. “Daarom is het zo belangrijk dat er nu rekening wordt gehouden met de marktwaarde en energie-efficiëntie van de woning alsook met het inkomen van eventuele inwonende kinderen ouder dan 18 jaar.”

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) stelde deze vraag naar aanleiding van de recente beslissing van de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2020 de berekening van de sociale huurprijzen aan te passen. Minister Matthias Diependaele antwoordde dat in 2018 alle Vlaamse provincies gemiddeld genomen lagere sociale huurprijzen aanrekenden bij toewijzing dan in 2014. Enkel Oost-Vlaanderen kende een lichte stijging van 246 naar 250 euro. Provincie Vlaams-Brabant mag dan weer de meest opvallende daling op haar naam zetten; zij evolueren van een gemiddelde huurprijs van 311 euro naar een prijs van 272 euro. Dit is goed voor een afname van 13 procent.

“Deze cijfers geven toch een ander beeld weer dan hetgeen vaak wordt opgehangen over de sociale huurprijzen in Vlaanderen. Op 4 jaar tijd zijn deze, op provincie Oost-Vlaanderen na, overal gedaald. Het toont aan dat de beslissing van de Vlaamse regering om de berekening van de sociale huurprijzen begin dit jaar aan te passen, gegrond was. Vanaf nu wordt er rekening gehouden met de
energie-efficiëntie en marktwaarde van de woonst alsook met het inkomen van eventuele inwonende kinderen ouder dan 18 jaar. Een goede zaak, want het lijkt me niet logisch dat de gemiddelde prijs voor nieuwe huurders in bijvoorbeeld Vlaams-Brabant een daling van 13 procent kent wanneer je 2018 afzet tegenover 2014”, aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Daarnaast vroeg Van Volcem ook op hoe de evolutie eruitzag in de centrumsteden. Uit de cijfers kunnen we afleiden dat in 7 van de 13 centrumsteden de huurprijs de afgelopen 4 jaar daalde. Verder zijn er sterke verschillen tussen de steden. Terwijl de gemiddelde huurprijs in Genk 306 euro bedroeg in 2018, betaalde een sociale huurder in Roeselare dat jaar slechts de helft (161 euro). Ook valt de sterke afname van de gemiddelde huurprijs in Mechelen op, met 12 procent (van 302 naar 267 euro) alsook de sterke toename van de prijs in Aalst, met 11 procent (van 247 naar 275 euro).

Tot slot bracht het antwoord van de minister nog een interessant weetje aan het licht: de gemiddelde leeftijd van een Vlaamse sociale huurder is 57 jaar. Deze leeftijd stijgt wel ieder jaar met een aantal maanden, van 57,16 jaar in 2014 naar 57,82 jaar in 2018.

Mercedes Van Volcem besluit: “De discrepantie tussen wat een bewoner van een sociale woning aan huur moet betalen en wat iemand die op de wachtlijst staat voor een gelijkaardige woning op de privéhuurmarkt betaalt, is op vandaag enorm. Nochtans bevinden die mensen zich in dezelfde
socio-economische omstandigheden. Daar moeten we dringend een mouw aan passen.”

Provincie 2014 2015 2016 2017 2018
Antwerpen 254,25 260,67 258,02 259,79 244,04
Limburg 263,87 259,46 261,49 258,29 256,32
Oost-Vlaanderen 245,52 250,50 241,40 239,31 249,99
Vlaams-Brabant 311,20 299,61 283,59 267,38 271,71
West-Vlaanderen 234,53 239,44 226,41 225,75 231,10

 

Centrumstad 2014 2015 2016 2017 2018
Aalst 247,02 242,97 216,31 257,43 275,15
Antwerpen 249,50 268,47 241,82 267,05 244,87
Brugge 261,03 239,72 232,87 263,37 262,56
Genk 288,95 288,66 275,79 278,01 305,94
Gent 230,12 234,10 222,91 225,00 228,93
Hasselt 180,15 186,40 195,87 204,67 196,77
Kortrijk 257,77 278,49 264,49 245,14 258,40
Leuven 307,09 303,61 303,46 286,50 285,51
Mechelen 302,43 309,00 324,65 293,33 266,79
Oostende 263,06 271,63 261,78 261,60 247,40
Roeselare 177,47 164,55 164,47 186,47 161,19
Sint-Niklaas 235,19 233,68 225,83 229,17 248,82
Turnhout 209,91 221,62 240,03 228,20 202,57

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder