Sla navigatie over

Gescheiden personen, weduwnaren en weduwen kunnen hun burgerlijke staat wijzigen naar ‘ongehuwd’

Het wetsvoorstel van MR Kamerlid Gautier Calomne en Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter dat gescheiden personen of weduwen en weduwnaren de mogelijkheid geeft om hun burgerlijke staat opnieuw te wijzigen naar ‘ongehuwd’, is goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Het is een keuze die we aanbieden die geen juridische gevolgen heeft, maar die voor de betrokken personen wel een verschil kan maken”, stelt liberaal Kamerlid Carina Van Cauter.
In de burgerlijke stand houdt de overheid belangrijke informatie bij van de burgers om hen te kunnen identificeren. Het gaat om de voornaam, naam, het geslacht, de nationaliteit maar ook informatie over afstammings- en huwelijksbanden. Doorheen de jaren zijn er al vele zaken versoepeld in de regelgeving. “Zo kan je je naam of voornaam wijzigen, en sinds kort zelfs je geslacht. De regels volgen dus maatschappelijke evoluties”, zegt Van Cauter. “Maar nog niet op alle vlakken.”
Van Cauter stipt aan dat de huwelijkse staat nog steeds bepaald wordt door de laatste verandering: “Wie ooit trouwde, en dus van ‘ongehuwd’ ‘gehuwd’ werd, kan niet meer naar die status van ‘ongehuwd’ terugkeren. Ofwel wordt je ‘uit de echt gescheiden’ ofwel ‘weduwnaar’ of ‘weduwe’.”
“Maar voor sommige gescheiden mensen is die omschrijving confronterend of zelfs stigmatiserend. Bijvoorbeeld wanneer ze een nieuwe relatie aangaan. Ook mensen die hun huwelijkspartner verloren hebben, kunnen hun omschrijving in de burgerlijke stand negatief ervaren.” Hier komt het wetsvoorstel van Calomne (MR) en Van Cauter (Open Vld) aan tegemoet.
Keuze

“Hiermee geven we mensen de mogelijkheid en vrije keuze om een verklaring af te leggen dat ze naar de ‘ongehuwde status’ willen terugkeren na een echtscheiding of overlijden van hun huwelijkspartner.” Na een aanvraag bij de dienst bevolking wordt dan een nieuwe akte van burgerlijke staat opgemaakt zonder dat de vorige wordt opgeheven. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de verworven rechten van kinderen of andere derden worden aangetast”, verduidelijkt Van Cauter. “Het voorstel heeft dus geen juridische gevolgen, maar kan wel een verschil betekenen voor de personen in kwestie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder