Sla navigatie over

Gezamenlijke resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering

De commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering heeft haar eindconclusies klaar. In deze resolutie staan 55 concrete aanbevelingen. De resolutie zal binnenkort goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement en worden overgemaakt aan de Vlaamse regering.   

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Het Vlaams Parlement heeft met deze resolutie getoond dat het over de partijgrenzen heen een breed gedragen tekst kan presenteren met zeer specifieke voorstellen om dit belangrijk maatschappelijk probleem aan te pakken. Het is een resolutie geworden met een zeer humanistische, liberale en open blik. De aanbevelingen sluiten aan bij wat we op het terrein zien dat nodig is. De centrale en cruciale rol van de lokale besturen wordt er niet alleen in erkend, maar er wordt ook ondersteuning voor lokale besturen voorzien.”  

De resolutie werd mee ondertekend door Bart Somers, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement en tevens ondervoorzitter van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. "Belangrijk is dat de resolutie niet alleen repressieve maatregelen voorstelt, maar ook een belangrijke klemtoon legt op een preventieve aanpak van radicalisering," zegt Somers. "Ook maatregelen die de brede voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van racisme en discriminatie en de aanpak van ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs, zijn van belang."
 

De volledige resolutie kan je downloaden via onderstaande link.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder