Sla navigatie over

Gezamenlijke verklaring Federale Regering en Lufthansa Group over Brussels Airlines

Eerste Minister Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en Minister van Financiën Alexander De Croo en Minister van Werk Nathalie Muylle hebben vandaag een onderhoud gehad met Carsten Spohr, voorzitter en CEO van Lufthansa, Thorsten Dirks, Co-voorzitter van Brussels Airlines en lid van de Executive Board van Lufthansa, en Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines.

De federale regering heeft het bijzonder belang uitgedrukt dat zij hecht aan een correcte opvolging van de procedures in het kader van de herstructurering (wet-Renault) en de  ruimte voor het sociaal overleg dat daarin is voorzien. Daarbij zijn een maximale beperking van het aantal gedwongen ontslagen enerzijds en concrete inspanningen in het begeleiden van medewerkers anderzijds, bepalend.

Daarnaast heeft de federale regering ook aan dhr. Spohr aangegeven dat er slechts sprake kan zijn van een investering van de Belgische overheid, indien voldaan is aan een reeks bijzondere voorwaarden. Zo moeten er zekerheden worden ingebouwd met het oog op een correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht business plan voor Brussels Airlines dat gericht is op winstgevende groei, ecologisch verantwoord is en tewerkstellingsvooruitzichten biedt.

De afgelopen weken verliepen de gesprekken moeizaam, zelfs al werd vooruitgang geboekt inzake het business plan. De ontmoeting vandaag heeft beide partijen de kans gegeven om de respectievelijke standpunten verder toe te lichten en een begin van toenadering te bewerkstelligen. Zowel Lufthansa Group als de Belgische overheid onderkennen het belang van Brussels Airlines als economische hub met een uitgebreide Europese connectiviteit en onderschrijven het belang van een ambitieus groeiplan dat zich concentreert op het Afrikaanse en het Noord-Amerikaanse continent.

Er werd afgesproken om de komende dagen verder te onderhandelen over de vorm en de voorwaarden van de financiering en de manier waarop de realisatie van het groeiplan kan worden gegarandeerd op een manier die ook de operationele efficiëntie van Lufthansa Group verbetert.  Dergelijk vergelijk is maar mogelijk indien er ook een akkoord wordt gevonden tussen de sociale partners en de directie van Brussels Airlines.  Een overeenkomst tussen Lufthansa Group en de Duitse overheid, waarmee de Belgische regering in nauw contact staat, is daarbij evenzeer van belang.

Beide partijen hebben de vaste overtuiging om tot een vruchtbaar akkoord te komen in het belang van Brussels Airlines, haar personeel en het ganse ecosysteem rond de luchthaven.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder