Sla navigatie over

Goedkopere straalverbindingen voor betere gsm-ontvangst in landelijke gebieden

Extra gsm-antennes zijn belangrijk voor een betere dekking en een betere kwaliteit van de mobiele netwerken. Daar waar er in landelijke gebieden geen vaste verbindingen tussen antennes mogelijk zijn, gebruiken telecomoperatoren straalverbindingen om mobiele antennes te verbinden met de rest van het gsm-netwerk.
 
Drie jaar geleden was er ook al een daling van de gebruiksrechten voor straalverbindingen met 20%. Ondanks die daling stegen door het toenemend aantal straalverbindingen de daaropvolgende jaren de geïnde rechten met circa 90%, van 5,1 miljoen euro in 2009 tot 9,7 miljoen euro in 2014.
 
Betere dekking in landelijke gebieden
Minister De Croo wil de komende tijd extra aandacht besteden aan betere vaste en mobiele telecomverbindingen in landelijke gebieden en werkt daarvoor een actieplan uit. Prioriteit zal gaan naar de 35 gemeenten waar de vaste breedbanddekking voor 30 Mbps lager is dan 60% en die nog niet 100% zijn gedekt met 4G. Na de zomer nodigt minister De Croo de burgemeesters van de 35 gemeenten uit voor overleg.
 
Met de telecomoperatoren gaat minister De Croo onder meer bekijken of door het delen van infrastructuur meer investeringen mogelijk zijn en op welke wijze de binnenhuisdekking kan verbeterd worden. Daarnaast onderzoekt de minister welke overheidssteun mogelijk is op basis van EU-fondsen voor deze witte zones. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd wordt nu voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie. Nadien gaat het voor advies naar de Raad van State.
 
Feiten en cijfers

Lees hier meer.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder