Sla navigatie over

Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 januari

De verzekering komt in de plaats van de voormalige collectieve verzekeringen voor vrijwilligers die werden aangeboden door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Tot eind 2017 zorgen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel ervoor dat kleinschalige, occasionele of tijdelijke vrijwilligersinitiatieven beroep kunnen doen op een gratis verzekeringspolis. 

Sven Gatz: “Vanaf 2018 zijn de provincies niet meer verantwoordelijk voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn. Maar we hebben erover gewaakt dat Vlaanderen deze verzekering verderzet, via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.” 

Minister Gatz heeft voor de verzekering vanaf 2018 € 150.000 uitgetrokken. De polis voorziet in een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Een organisatie kan gratis tot maximum honderd mandagen verzekeren. 

Vlaamse vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Vlaams Steunpunt terecht om hun erkenningsnummer voor de verzekering aan te vragen. Organisaties die al een erkenningsnummer hadden via de provincie, behouden hun nummer. De VGC blijft instaan voor de organisaties uit het Brussels gewest. 

Meer info op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder