Sla navigatie over

Green deal moet nieuw, groen tijdperk inluiden

Na de voorstelling en het debat over de Europese Green Deal in december, stemde het Europees Parlement vandaag een resolutie met daarin haar standpunt over de Green Deal.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Rene Europe): “Ik ben in de eerste plaats natuurlijk verheugd met de ambitieuze voorstellen van de Europese Commissie voor zowel milieu, klimaat als een duurzame economie. De Green Deal moet een echte game changer zijn die de start van een nieuw, groen tijdperk moet inluiden. Er staat veel werk op ons te wachten, en we verwachten dan ook dat de Commissie deze voorstellen snel omzet in concrete maatregelen.”

De resolutie van het Europees Parlement sluit zich aan bij de doelstelling om in 2050 het eerste klimaatneutrale contintent ter wereld te zijn. Het Parlement pleit er bovendien voor om die doelstelling bindend te maken via een Europese klimaatwet. Ook wil het Parlement dat de EU haar binnenlandse uitstoot in 2030 met 55% vermindert*.

Van cruciaal belang voor Renew Europe is dat we gaan voor een industriële strategie waarin de groene transitie een moderne, klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en concurrerende industriële basis heeft. Wij geloven dat we alleen via een volledig gemoderniseerde en echte circulaire economie er kunnen voor zorgen dat de Green Deal een Europees succesverhaal wordt. Een ander belangrijk element voor onze fractie was het aandringen op een EU-biodiversiteitsstrategie met bindende doelstellingen, aangevuld met een ambitieuze EU-bosstrategie en het bevorderen van de rol van de EU als wereldleider in het beheer van oceanen.”, vervolgt Vautmans.

“Belangrijk is ook dat de groene transitie een faire transitie is, waarbij niemand wordt achtergelaten. Gisteren debatteerde het Parlement over een verklaring van de Commissie over het Rechtvaardig Transitiefonds, dat middelen zal voorzien voor lidstaten of regio’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Uit de eerste voorstellen zou blijken dat België 68 miljoen euro zou ontvangen in het kader van dit transitiefonds. De onderhandelingen voor het budget van dit transitiefonds, én de volledige financiering van de Green Deal, zijn echter nog volop gaande. Daarin zullen we erop toezien dat dit budget eerlijk wordt verdeeld.”, besluit Hilde Vautmans.

* ten opzichte van 1990

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder