Sla navigatie over

Groen licht voor 43 “Bijscholen”

Vanaf volgende week maandag 19 oktober kunnen 43 Bijscholen aan de slag om na de lesuren leerachterstand weg te werken. De Bijscholen bieden remediëringstrajecten op maat aan groepjes van minstens 7 leerlingen die door de lockdown van vorig schooljaar extra begeleiding kunnen gebruiken. Deelname is vrijwillig en voor de leerlingen geheel kosteloos.

De Vlaamse Regering zet alles op alles om te vermijden dat leerlingen door de lockdown van maart-april-mei schoolse vertraging oplopen. Zo werden er in juli en augustus zomerscholen georganiseerd en was er de virtuele Zomerschool. In de herfst en winter ondersteunt de Vlaamse Regering dan weer ‘Bijscholen’, waar scholieren extra ondersteund kunnen worden. In de bijscholen wordt er na de lesuren, in het weekend of tijdens de herfst-, kerst- of krokusvakantie gewerkt om leerachterstand opgelopen tijdens de lockdown te remediëren.

Vanaf volgende week maandag 19 oktober en tot uiterlijk 19 februari 2021 kunnen 43 Bijscholen aan de slag. Elke Bijschool kiest de invulling op maat van de noden van de leerlingen. De organisatie ligt in handen van scholen, die hiervoor samen kunnen werken met een lokaal bestuur. De Bijscholen zetten prioritair in op leerlingen van het 2de, het 4de, het 6de en het 7de middelbaar, omdat zij vorig schooljaar het meeste contactonderwijs hebben moeten missen. Scholen mogen echter ook remediëringstrajecten opzetten voor leerlingen van andere leerjaren. De Vlaamse Regering voorziet vanaf 7 regelmatige leerlingen een bedrag van 125 euro per 4 uur, waarmee ook een vergoeding voor de begeleiders betaald kan worden.

“We zien nog altijd leerlingen die leerachterstand met zich meesleuren omdat de scholen zo lang gesloten zijn geweest”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weys. “Ik ben dankbaar dat deze scholen bovenop al het andere extra werk dat zij dit schooljaar moeten doen toch nog intekenen op het initiatief van de Bijscholen. Extra begeleiding na de lesuren, op maat van de leerlingen, kost inspanningen, maar zal ook lonen”.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deelname is kosteloos, zodat we ook de meest kansarme kinderen kunnen bereiken. Het zijn juist deze kinderen die het meeste leerachterstand hebben opgelopen door de sluiting van de scholen. Scholen kunnen samenwerken met de lokale besturen om bijscholen te organiseren. Deze gezondheidscrisis mag geen kansencrisis worden”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder