Sla navigatie over

Groen licht voor belastingvrije coronareserve

De Kamercommissie Financiën heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo dat bedrijven toelaat een belastingvrije coronareserve aan te leggen. Het is een van de voorstellen om de solvabiliteit van bedrijven te versterken tijdens de coronacrisis.

Zelfstandigen en bedrijven zullen met een carry back-mechanisme hun verliezen van 2020 kunnen afzetten tegen de winsten van 2019. Ze kunnen zo hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk getemperd.

Verbetering solvabiliteit

De maatregel zal zowel in de vennootschapsbelasting (ondernemingen) als in de personenbelasting (zelfstandigen) gelden. Het carry-back mechanisme versterkt op korte termijn op een directe manier het eigen vermogen van ondernemingen door zowel hun kaspositie (liquiditeit) als hun solvabiliteit te verbeteren.

Alexander De Croo: “De coronacrisis teert bij heel wat bedrijven in op hun eigen vermogen, met risico’s op faling en jobverlies. Daarom ben ik tevreden dat we met de commissie Financiën deze stap kunnen zetten. Met het aanleggen van een belastingvrije coronareserve kunnen bedrijven hun eigen vermogen versterken en hun solvabiliteit op peil houden.”

Het wetsontwerp moet nu nog door de plenaire vergadering van de Kamer worden goedgekeurd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder