Sla navigatie over

Groen licht voor beurzenprogramma om toptalent naar Harvard en co. te kunnen sturen

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het licht op groen gezet voor het nieuwe beurzenprogramma dat Vlaamse topstudenten vanaf volgend academiejaar de kans moet geven om aan gerenommeerde buitenlandse universiteiten te gaan studeren. Voor het programma maakt de Vlaamse Regering jaarlijks 2 miljoen euro vrij.

Het is een droom van velen: studeren aan een buitenlandse  topuniversiteit als Harvard of Oxford. Daar hangt meestal echter een stevig prijskaartje aan vast, en dus blijft het voor veel studenten bij dromen.

Daar wil de Vlaamse Regering verandering in brengen. Vanaf het academiejaar 2022-2023 wil ze een nieuw beurzenprogramma lanceren, waarbij afgestudeerde Vlaamse masterstudenten maximaal twee jaar lang financieel ondersteund worden als ze naar zo’n topuniversiteit trekken. Dat werd al afgesproken in het regeerakkoord.

Wie van het programma wil profiteren, moet wel aan een hele resem voorwaarden voldoen: studenten moeten een masterdiploma hebben behaald aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling, bovendien met 'uitstekende' studieresultaten. Maar academische resultaten alleen zijn niet voldoende: studenten moeten hun 'leiderschapspotentieel en maatschappelijke verantwoordelijkheid' kunnen aantonen in een essay, want de regering mikt op de 'toekomstige leiders van Vlaanderen'. Daarnaast moeten studenten uiteraard ook toegelaten zijn tot de topuniversiteit in kwestie, en moeten ze de beurs 'correct en tijdig invullen in een uitstekend niveau van het Nederlands'.

De bedoeling is om studenten te selecteren vanuit een brede waaier van disciplines. De hoogte van de beurs is dan ook afhankelijk van de opleiding, maar ook van de locatie en de daarmee gepaard gaande kosten voor transport, huisvesting en levensonderhoud. Studenten kunnen maximaal 24 maanden een beroep doen op de beurs. Er wordt nog een lijst opgesteld van alle universiteiten die in aanmerking komen.

Bart Tommelein, lid van de commissie Buitenlands Beleid: 'Met het decreet over het Vlaamse internationaal beurzenprogramma voor topstudenten nemen we de financiële drempel weg voor studenten die aan topinstellingen willen gaan studeren. Ik ben dan ook tevreden dat de Vlaamse overheid een voldoende hoog beursbedrag voorziet zodat meerdere studenten de mogelijkheid krijgen om aan een buitenlandse topinstelling te gaan studeren. Het is een goede zaak dat het programma diversiteit zal aanmoedigen, zowel op sociaal als cultureel vlak. Dit decreet zal zorgen voor de verdere ontwikkeling van een breed internationaal netwerk dat de slagkracht van Vlaanderen op het internationaal toneel kan versterken.'

Bron: Belga

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder