Sla navigatie over

Groen licht voor veiling mobiele frequentiebanden

De spectrumveiling, gepland eind 2019, voorziet in de veiling van de frequenties voor een periode van twintig jaar. Hierdoor zal de veiling mee vormgeven aan de toekomst van de telecommarkt. Een aantal van de geveilde spectrumbanden zullen bruikbaar zijn voor 5G dat snellere spraak- en dataverbindingen zal mogelijk maken en een belangrijke impuls zal geven aan het verder digitaliseren en verbinden van een hele reeks economische en maatschappelijke sectoren. Met 5G zullen mensen in landelijke gebieden die vandaag een minder goede vaste verbinding hebben, in de toekomst via het mobiele netwerk toegang hebben tot supersnel internet.

Meer frequenties beschikbaar
Na de veiling zal het volume aan beschikbare frequenties een stuk hoger zijn dan vandaag. Zoals telecomregulator BIPT recent nog aangaf zullen er na de veiling voldoende frequenties ter beschikking zijn voor kwaliteitsvolle dienstverlening door vier operatoren. Ook bij intrede van een vierde operator zullen de drie bestaande operatoren na de veiling over meer frequenties beschikken dan vandaag.

Volgende bestaande frequentiebanden zullen opnieuw geveild worden tot 2041:

  • 900 MHz (35 MHz)
  • 1800 MHz (75 MHz)
  • 2100 MHz (60 MHz)

Deze nieuwe banden zullen geveild worden voor een periode van 20 jaar:

  • 700 MHz (30 MHz)
  • 1400 MHz (90 MHz)
  • 3600 MHz (400 MHz).

Bijkomende dekkingsverplichtingen
Om zoveel mogelijk mensen toegang te verzekeren tot supersnel internet zal de federale regering bovendien bijkomende dekkingsverplichtingen opleggen aan de mobiele operatoren. Vandaag bestaat de grootste dekkingsverplichting erin om 98% van de bevolking te dekken met een snelheid van 3 Mbps vanaf 30 november 2019.

Volgende bijkomende dekkingsverplichtingen worden ingevoerd:

  • 99,5% van de bevolking vanaf 2021
  • 99,8% van de bevolking, met een snelheid van 3 tot 6 Mbps, na 6 jaar
  • een dekkingsverplichting van de belangrijkste spoorlijnen

Op het verzoek van het BIPT heeft een onafhankelijke consultant, Analysys Mason, een studie uitgevoerd voor de banden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz, 700 MHz en 1400 MHz. Het verslag van Analysys Mason omvat onder meer aanbevelingen over de waarde van het spectrum die minimaal geraamd wordt op ongeveer 680 miljoen euro. Dit bedrag kan eventueel nog oplopen door de biedingen tijdens de veiling.

Vierde operator
Het BIPT merkte reeds in zijn impactstudie op dat de intrede van een vierde mobiele operator slechts een optie is die uiteindelijk vanuit de markt dient gelicht te worden. Het gaat dus niet om het opleggen van de intrede van een vierde operator, maar louter om het creëeren van de mogelijkheid dat een vierde operator actief wordt. Het BIPT gaf daarbij wel aan dat een marktpartij met aangetoonde staat van dienst in een grote, mature markt voor mobiele telefonie interesse had laten blijken om tot de Belgische markt toe te treden.

De intrede van een vierde mobiele operator zal volgens de telecomregulator leiden tot lagere prijzen voor mobiele telefonie en dataverkeer. Bovendien zal een extra speler niet alleen een effect hebben op de mobiele, maar ook op de vaste markt (tv, telefonie en vast internet). De nieuwe marktanalyse van het BIPT biedt aan alternatieve operatoren immers interessantere voorwaarden dan vroeger om toegang te krijgen tot het kabel- en glasvezelnetwerk, en om internet-only diensten aan te bieden.

Wetgevend proces
Na goedkeuring door de ministerraad zullen het wetsontwerp en de vijf ontwerpen van koninklijk besluit worden voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder