Sla navigatie over

Groot Liberaal Congres: al werkend hogerop

Open Vld-congres keurt 500 euro verschil tussen werken en niet werken goed

Tijdens de tweede congresdag van het groot liberaal congres in ’t Kuipke in Gent debatteren Open Vld-leden over hoe we werken meer laten lonen, hoe we dit land een democratische doorstart kunnen geven en wat liberale antwoorden op de klimaatuitdaging zijn. “Vandaag brengen we positieve liberale antwoorden op onze maatschappelijke uitdagingen,” zeggen congresvoorzitters Jasper Pillen en Stephanie D’Hose. “Wij blijven niet hangen in pessimistische analyses, maar kijken op een constructieve manier naar de toekomst”.

“Voor ons liberalen is het ledencongres het hoogste orgaan van de partij,” zegt Stephanie D’Hose. “Samen met voorzitter Egbert Lachaert werken we al een hele tijd aan onze partijvernieuwing. Het ontwikkelen van scherpe liberale standpunten hoort daar ook bij. Maar, dat kan in onze partij dus enkel samen met de leden.”

500 euro verschil tussen werken en niet werken

Tijdens het eerste deel ging het congres dieper in op ‘al werkend hogerop’. “Ons congres sprak zich duidelijk uit voor maatregelen die werken meer doet opleveren dan thuisblijven,” zegt Jasper Pillen. “Heel concreet: het verschil zou altijd 500 netto moeten zijn. Voor een grote groep mensen is het vandaag immers onvoldoende voordelig om te werken. Het verschil tussen het inkomen uit een nettoloon en verschillende soorten uitkeringen is te klein. Het liberale model mag geen model van hangmatten zijn, maar eerder eentje van trampolines voor mensen die willen en kunnen springen.”

“Dat verschil van 500 euro kunnen we op meerdere manieren bereiken,” zegt Vincent Van Quickenborne – die samen met Maurits Vande Reyde het congresdeel ‘Al Werkend Hogerop’ voorzit. “Uiteindelijk stemden we in met het Jong Vld-voorstel om alles samen te brengen in één stelling door het creëren van een inkomensgerelateerd belastingkrediet,” zegt Van Quickenborne. “Dit belastingkrediet bundelt alle sociale voordelen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak alsook de job- en werkbonus (met uitzondering van kindergeld en studietoelage). Dit belastingkrediet hangt niet af van het statuut maar van het inkomen. We koppelen hieraan een werkverplichting. We moduleren dit belastingkrediet op een zodanige manier dat een voltijds werkende werknemer steeds minimaal 500 euro netto meer overhoudt dan niet werkenden.”

“We beslisten ook om in te zetten op een extra jobbonus, die vandaag op Vlaams niveau al een groot verschil maakt voor een heel grote groep van de lagere inkomens,’ vult Vande Reyde aan. “Die krijgen per jaar tot 600 euro netto extra. Het congres besliste vandaag dat we die jobbonus verdrievoudigen, tot 150 euro per maand. En we willen de groep uitbreiden tot alle werkenden, ook zelfstandigen.”

Flexi-jobs, kinderopvang en vaste benoemingen

De Open Vld-leden stemden ook in met de uitbreiding van flexi-jobs, ook een liberale verwezenlijking die veel zelfstandigen en werknemers vooruithelpt. “Flexi-jobs moeten in alle sectoren kunnen gebruikt worden," zegt Van Quickenborne. “Zelfs zelfstandigen moeten er gebruik van kunnen maken. Het systeem van flexi-jobs moet zelfs een thuisflexi kunnen worden, waarbij ouders een flexi-jobber kunnen aannemen om te helpen in het huishouden of te passen op de kinderen.”

Verder willen de liberalen ook een einde maken aan de vaste benoemingen. “Dat systeem is verouderd,” zegt Vande Reyde. “Flexibiliteit zit ook in de statuten waarin mensen werken. Nieuwe ambtenaren mogen enkel nog contractueel worden aangesteld.”

Privatisering VDAB

Ook op het vlak van werkgelegenheid besloot het congres tot ingrijpende maatregelen. “We privatiseren de VDAB,” zegt Vande Reyde. “Dat betekent dat de VDAB zich om het vlak van arbeidsbemiddeling beperkt tot de rol van regisseur. De arbeidsbemiddeling wordt aan private partners uitbesteed. Die krijgen duidelijke doelstellingen en een passend vergoedingssysteem. De private partners kunnen profit of non-profit organisaties zijn, maar ook lokale besturen.”

Open Vld wil ook af het idee dat de taalgrens een werkgrens is. “We slopen de muren tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse arbeidsmarkt,” zegt Van Quickenborne. “Het moet makkelijker worden om Vlaamse vacatures in te vullen met werkzoekenden uit andere gewesten. Ook wie een job in een andere regio weigert, moet gesanctioneerd worden. De taalvereiste is dan geen geldige reden om een job te weigeren.”

Tot slot pleit Open Vld er ook voor om financiële of materiële steun van de overheid voor mensen die arbeidsgeschikt zijn te koppelen aan een werkvoorwaarde. “Dit houdt ook in dat men bereid moet zijn de taal te leren van het gewest waar men leert, en zelfs de taal van het gewest met hogere werkkansen,” zegt Vande Reyde. “Het zullen ook de lokale besturen zijn die na twee jaar verantwoordelijk worden voor de activering van mensen die arbeidsgeschikt zijn. We voorzien ook een sanctie voor besturen die een onevenredig hoog aantal leefloners op hun grondgebied hebben.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder