Sla navigatie over

Grote stap naar netoverstijgende samenwerking in onderwijs

De Vlaamse regeringspartijen hebben vandaag een aantal decretale teksten ingediend in het Vlaams parlement die een nieuw ondersteuningsmodel moeten mogelijk maken voor leerlingen met specifieke noden in het gewone onderwijs (M-Decreet). Open Vld reageert tevreden. "Naast het vrijmaken van extra middelen, hebben we ook garanties ingebouwd dat die middelen efficiënter worden ingezet, door een betere samenwerking tussen de onderwijsnetten op te leggen," zegt Jo De Ro, Vlaams Volksvertegenwoordiger en onderwijsexpert voor Open Vld. 

De Vlaams regering trekt alvast extra middelen uit voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke noden in het gewone onderwijs. Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein maakte bij de begrotingscontrole samen met zijn collega minister van Onderwijs Hilde Crevits, 15 miljoen euro vrij voor het nieuwe ondersteuningsmodel. Het budget wordt opgetrokken van 91,6 miljoen naar 106,6 miljoen euro, een stijging van tien procent. "Een goede zaak," zegt Jo De Ro, "maar we wilden ook zeker zjn dat deze middelen efficiënt gebruikt worden."

Verpichte samenwerking moet zorg garanderen

Voor Open Vld volstonden de teksten daarom niet zoals die eerder deze week door netten en vakbonden waren afgesproken. “We moesten de historische kans grijpen om dit model zo te organiseren dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt,” vat Jo De Ro, onderhandelaar voor Open Vld, het samen. “Open Vld voegde in een eerder decreet vorig jaar al uitdrukkelijk een passage toe dat het officieel onderwijs (GO!, POV, OVSG) verplichtte om haar middelen te bundelen. Steeds meer leerkrachten, ouders en leerlingen verwachten dat er hulp en ondersteuning is, maar krijgen deze niet altijd. Door de versnippering van middelen binnen de verschillende netten, kan men niet voldoende garanderen dat iedereen de steun krijgt waar hij recht op heeft."

Die verplichte samenwerking staat nu ook in de ingediende amendementen bij Onderwijsdecreet XXVII. "We trekken voor het volledig ondersteuningsmodel door wat we vorig jaar al goedgekeurd kregen voor een deel van de ondersteuning. Scholen van het provinciaal, stedelijk en GO!-onderwijs zullen zich binnen één logisch gekozen geografische regio aansluiten bij één officieel ondersteuningsnetwerk dat de expertise van het buitengewoon onderwijs ter beschikking stelt van leerlingen en leerkrachten in het gewone onderwijs.” “Dit is een historische stap,” zegt Jo De Ro. “Deze bundeling van expertise en middelen binnen het officiële onderwijs staat trouwens geen samenwerking met het vrij onderwijs in de weg, integendeel, men kan autonoom beslissen om expertise binnen te halen uit andere netwerken.”

Alle hulp in kaart gebracht

Voor Open Vld is het ook van groot belang dat de decretale teksten voorzien in een bevraging van scholen waarbij in kaart zal gebracht worden met welke ondersteuningsteams ze nu al samenwerken. "Op die manier kunnen we de evoluties de komende jaren precies in kaart brengen," aldus Jo De Ro. Op vraag van het parlement zal de regering en de Vlaamse administratie trouwens ook een grondige kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie moeten maken tegen 1 september 2019, zodat het volgende Vlaamse parlement een grondige evaluatie kan koppelen aan wijzigingen van de decreten die van toepassing zijn.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder