Sla navigatie over

Guinee en Burkina Faso nieuwe partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich de volgende jaren concentreren op fragiele landen en post-conflictzones. Ze zal dat doen in geografisch homogene regio’s: Noord- en West-Afrika en de regio van de Grote Meren. Deze inhoudelijke en geografische focus gaat versnippering tegen en laat een coherente aanpak toe van grensoverschrijdende problemen, zoals vrede, veiligheid, regionale stabiliteit, klimaat en migratie.

Tegen de trend in

Tegelijk kiest België voor een duidelijke focus op de minst ontwikkelde landen (‘least developed countries’). Uit het laatste rapport (april 2015) van het Development Assistance Committee van de OESO (april 2015) blijkt dat de officiële ontwikkelingshulp naar de minst ontwikkelde landen en Sub-Sahara Afrika vorig jaar daalde met respectievelijk 16% en 5%. België gaat met deze nieuwe lijst van partnerlanden tegen deze trend in.

Alexander De Croo: “Het is precies in de minst ontwikkelde landen dat de officiële ontwikkelingssamenwerking het meeste nodig is. Deze landen hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren. België streeft er naar om minstens 50% van zijn officiële ontwikkelingshulp te richten op de minst ontwikkelde landen en roept de internationale gemeenschap op om hetzelfde te doen.”

Twee nieuwe partnerlanden

Twee nieuwe landen doen hun intrede als partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking: Burkina Faso en Guinee.

 • Burkina Faso was tot 2003 een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Recent kende het land een politieke omwenteling. Door Burkina Faso opnieuw als partnerland op te nemen wil België het prille democratiseringsproces er structureel ondersteunen.
 • Guinee, één van de meest fragiele en armste landen van West-Afrika, werd zwaar getroffen door de ebola-epidemie. Ons land engageerde er zich via financiële bijdragen en een aantal directe interventies. Zo was het B-Life labo er gedurende drie maanden actief. Nu het land en de internationale gemeenschap stilaan greep krijgen op de ebola-epidemie, wil de Belgische ontwikkelingssamenwerking een structurele bijdrage leveren aan de wederopbouw van het land. Ons land zal daarbij onder meer inzetten op het versterken van het gezondheidssysteem.

 

Zes middeninkomenslanden zijn niet langer een partnerland van de gouvernementele samenwerking: Vietnam, Peru, Ecuador, Bolivia, Algerije en Zuid-Afrika. Deze landen komen terecht in een exitprogramma van maximum vier jaar waarin de lopende interventies van de gouvernementele samenwerking worden afgerond en andere vormen van samenwerking worden voorbereid, onder meer met de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking, zoals ngo’s en universiteiten.

Aanpak versnippering

Naast de nieuwe lijst van partnerlanden werden ook de partnerorganisaties voor de multilaterale samenwerking beslist. Vandaag telt de Belgische ontwikkelingssamenwerking twintig multilaterale partnerorganisaties. Met het oog op het tegengaan van versnippering en het beter afstemmen van de multilaterale en de gouvernementele samenwerking wordt hun aantal op vijftien gebracht.

De nieuwe lijst van partnerorganisaties bevat veertien organisaties die ook op de huidige lijst staan. Zij werden weerhouden omdat hun kerntaken nauw aansluiten bij de krachtlijnen van het Belgische ontwikkelingsbeleid: landbouw en voedselzekerheid (FAO, CGIAR), gezondheid (WHO, GFATM, UNAIDS), mensenrechten (OHCHR), gender en vrouwenrechten (UN Women), kinderrechten (UNICEF), goed bestuur en capaciteitsopbouw (UNDP), demografie en seksuele en reproductieve rechten (UNFPA), waardig werk (ILO), migratie (IOM) en leefmilieu (UNEP).

Eén nieuwe organisatie wordt toegevoegd: het Tax Policy and Administration Topical Trust Fund (TPA TTF). De structurele instap in dit programma weerspiegelt het belang van een correcte inning van belastingen voor de ontwikkeling van landen. Inclusieve economische groei, het tegengaan van extreme armoede en het aanpakken van ongelijkheid zijn enkel mogelijk wanneer een correcte inning van belastingen wordt opgezet.

Vier humanitaire organisaties (ICRC, UNHCR, OCHA en WFP) zijn via het KB van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp beschermd als humanitaire partnerorganisaties en hoeven niet langer op de lijst van partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking te worden opgenomen. Om ook UNRWA als partnerorganisatie voor de humanitaire hulp te verzekeren, wordt het Koninklijk Besluit van 2014 betreffende de humanitaire hulp licht aangepast.

Het UN Capital Development Fund (UNCDF) verdwijnt van de lijst omdat het is ondergebracht bij UNDP, de bijdragen aan het UN Volunteer Programme (UNV) worden uitgefaseerd en ook het International Fund for Agricultural Development (IFAD) is niet langer weerhouden als partnerorganisatie wegens de overlapping met twee andere partnerorganisaties die landbouw en voedselzekerheid als kernopdracht hebben.
 

Lijst van 14 partnerlanden

 • Benin
 • Burkina Faso (nieuw)
 • Burundi
 • Democratische Republiek Congo
 • Guinee (nieuw)
 • Mali
 • Marokko
 • Mozambique
 • Niger
 • Oeganda
 • Palestina
 • Rwanda
 • Senegal
 • Tanzania

 

Lijst van 15 partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking

 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • International Labout Organization (ILO)
 • World Health Organization (WHO)
 • International Organization for Migration (IOM)
 • United Nations Development Programma (UNDP)
 • Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)
 • Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
 • Global Fund to fight Aids, Tuberculosis, and Malaria (GFATM)
 • United Nations Joint Programme on HIV/aids (UNAIDS)
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • United Nations Children’s Fund (UNICEF)
 • United Nations Environment Programma (UNEP)
 • Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
 • World Bank Group (met inbegrip van o.m. HIPC, GEF, GPE, MDRI, IDA, IBRD, African Development Fund)
 • International Monetary Fund – Tax Policy and Administration Topical Trust Fund (TPA TTF)
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder