Sla navigatie over

Guy Verhofstadt: "Stemmen van liberalen essentieel voor stemming Juncker"

In zijn toespraak voor het Parlement verwelkomde Guy Verhofstadt het feit dat een van de ‘spitzen’-kandidaten voorzitter van de Commissie wordt. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de opbouw van een meer democratische Europese Unie." Daarnaast is Verhofstadt ook tevreden over het feit dat Jean-Claude Juncker de belangrijkste prioriteiten uit het liberale programma aan boord heeft genomen:

"Door vandaag voor Juncker te stemmen, consolideren we de Europese democratie en het feit dat de kiezers mee beslist hebben over wie de Europese Commissie leidt."

"De liberale fractie steunt Juncker omwille van zijn engagement voor een politiek programma dat volledig recht doet aan onze eigen prioriteiten, met name:
–  De toezegging om een tweeledige economische strategie op te zetten:  zowel op basis van fiscale discipline als nieuwe groei. We mogen geen keuze maken tussen besparingen en groei. We hebben beide nodig.
– De erkenning dat de Europese Unie meer is dan alleen een gemeenschappelijke markt. Dat het ook een Unie van waarden is en dat er specifiek een commissaris verantwoordelijk zal zijn voor de rechtsorde in onze Unie en voor het Handvest van de Grondrechten.
– Een engagement om een Europese Commissie te hebben met genderevenwicht."

Verhofstadt besloot zijn interventie met: "Onze steun aan Juncker voor de toekomst is afhankelijk van zijn vermogen en vastberadenheid om terug te keren naar de zogenaamde ‘communautaire methode’. Hij moet het afglijden richting de intergouvernementele afspraken stoppen en hij moet nauwer samenwerken met het Europees Parlement. Als je dit doet, Jean-Claude, vindt je ons aan uw zijde."
 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder