Sla navigatie over

Heel wat ICT-vacatures blijven open staan

De knelpuntenberoepenstudie van de VDAB voor 2014 wijst erop dat 8500 vacatures in Vlaanderen niet ingevuld raken. Bovendien is de informatiesector de sector met de hoogste stijging van het aantal vacatures. Volgens Talpe kan Vlaanderen niet langer de kat uit de boom kijken: “ICT en innovatie worden steeds belangrijker voor onze economie en samenleving. Werknemers uit Zuid-Europese landen weten momenteel in te spelen op deze realiteit en scholen zich actief om, om aan de werkloosheid te ontsnappen. Ook in Vlaanderen moeten we inzetten op een totaalaanpak om het innovatieklimaat een flinke duw in de rug te geven. Kinderen en jongeren zouden in het onderwijs al vroeger en intensiever in contact moeten komen met ICT en technologie. Ook vrouwen moeten warm gemaakt worden voor deze sector. De digitale revolutie is een trein die razendsnel vooruit gaat. Het komt erop aan de trein niet te missen.”

Investeren in ICT-opleidingen

De Vlaamse overheid besteedt al langer aandacht aan de problematiek van de digital skill gap. Zo is er in het basis en secundair onderwijs meer aandacht voor technologie en ook de zogenaamde STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in het hoger onderwijs zitten ook in de lift.  Ook federaal is er aandacht voor de problematiek. Minister van Digitale Agenda De Croo, kondigde eerder al aan meer bedrijven aan te willen trekken naar ons land uit de ICT-sector. “Vlaanderen mag ondertussen echter niet op haar lauweren rusten. We moeten meer en intensiever in ICT-stimulansen en opleidingen investeren,” aldus Talpe. “Softwarebedrijven die in Vlaanderen investeren worden geconfronteerd met twee problemen. Vaak is er niet genoeg aanbod van geschoolde ICT-werknemers. Daarnaast is er de hoge loonkost in vergelijking met het buitenland. Delokalisatie is daarvan helaas het spijtige gevolg.”

Begin januari kondigde het Nederlandse sofwarebedrijf Unit4 aan 300 banen te verplaatsen naar Polen en Zuid-Europa. Talpe waarschuwde minister Muyters dat ook in Vlaanderen delokalisatie niet uit te sluiten valt als er geen ambitieus plan uit de bus komt.  “We beschikken in Vlaanderen over veel talent, waar in de ICT-sector nood aan is.  Als we vandaag de juiste beleidskeuzes maken en voluit kiezen voor ICT, kunnen we de digital skill gap dichten.” Minister Muyters kondigde alvast aan de oproep te honoreren en blijvend in te zetten op de invulling van ICT profielen. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder