Sla navigatie over

Herbestemming kerken sterker aanmoedigen

Tussen 2010 en 2013 spendeerde Vlaanderen 160 miljoen euro aan investeringen in religieuze infrastructuur. Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht heeft geen probleem met de grootte van dit bedrag, maar wil dat er striktere voorwaarden komen. "We moeten religieuze besturen sterker aanmoedigen om na te denken over een herbestemming van hun gebouwen," zegt De Gucht.

Het debat leeft al langer in Vlaanderen. Wat moet er gebeuren met kerkgebouwen die weinig of niet meer gebruikt worden? Voor 9 procent of 165 van de 1.850 Vlaamse parochiekerken bestaan herbestemmingsplannen. In binnen- en buitenland bestaan er voorbeelden van geslaagde her- of nevenbestemmingen, denk bijvoorbeeld aan de boekhandel in de Dominicanenkerk in Maastricht of het hotel Patershof in Mechelen.

De vorige Vlaamse regering stuurde de subsidieregels al bij. Zo werden subsidiemogelijkheden uitgewerkt voor wanneer een kerkgebouw een compleet nieuwe bestemming krijgt (herbestemming) of wanneer het gebouw er naast de eredienst een functie bijkrijgt (nevenbestemming). Erediensten die subsidies willen voor werken aan hun gebouwen, zullen moeten argumenteren wat hun langetermijnvisie is met die gebouwen.

Museum of blibliotheek

Jean-Jacques De Gucht moedigt religieuze besturen aan na te denken over herbestemming. "Het is nodig te bekijken welke kerkgebouwen hun religieuze functie moeten behouden en welke gebouwen een nieuwe bestemming kan geboden worden," aldus De Gucht. "Op die manier blazen we deze vaak architecturale pareltjes nieuw leven in.”

De Gucht ziet in een museum of bibliotheek geschikte voorbeelden van een herbestemmingsproject. "Of waarom tegen betaling de kerkgebouwen niet openstellen voor burgerlijke plechtigheden zoals een trouw of een begrafenis?". De Gucht wijst er tenslotte op dat er een permanente zoektocht is door verenigingen en overheden naar geschikte locaties om hun activiteiten, samenkomsten of plechtigheden te laten plaatsvinden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder