Sla navigatie over

Herman De Croo 46 jaar parlementair

Vandaag zetelt Herman De Croo 46 jaar onafgebroken in de Kamer, een unicum onder de huidige generatie federale en deelstatelijke parlementsleden. En dit in een periode waarin sterren aan het politieke firmament even snel verschijnen als uitdoven. Volgens de statistieken zijn er tussen 31 maart 1968 en 31 maart 2014 meer dan 2.200 verkozenen in alle parlementen samen die kwamen en gingen. De gemiddelde duur van hun mandaat is 8 jaar. Van de 150 huidige Kamerleden zijn er maar liefst 65 die nog niet geboren waren toen De Croo zijn intrede deed in het halfrond. De carrière van de minister van Staat is rijk gevuld: 10 jaar minister, 8 jaar Kamervoorzitter, partijvoorzitter en talloze andere functies en mandaten die hij heeft mogen uitoefenen.
 
Alomtegenwoordig in parlement én daarbuiten
 
De verklaring voor deze lange parlementaire carriere is tweeërlei. Enerzijds is er natuurlijk de gedrevenheid, wilskracht en de alomtegenwoordigheid van De Croo, en dit zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Anderzijds is er de kiezer, Herman De Croo zijn kiezer. Het volk waar hij zo dicht bij staat. Het is deze gewone burger die reeds decennia lang het vertrouwen geeft aan zijn vertegenwoordiger. En Herman De Croo die zich blijft inzetten voor zijn kiezers die steeds op hem kunnen rekenen.
 
Herman De Croo wordt dit jaar 77, maar hij blijft één van onze meest actieve parlementairen die bovendien over de partijgrenzen heen enorm gewaardeerd wordt. Naast zijn commissiewerk in het parlement (onder meer voorzitter van de bijzondere commissie belast met het Onderzoek naar de Financiële Crisis, lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen en het Parlementaire Overlegcommissie) is hij ook voorzitter van ETSC (European Transport and Security Council), voorzitter van CR-AC, studiecentrum Centraal-Afrika, voorzitter van Autoworld, de Stichting Prinses Liliane, enzovoort.
 
De volgende uitdaging voor de minister van Staat zijn de verkiezingen van 25 mei. Hij zal met veel goesting en onvoorwaardelijke inzet de Vlaamse lijst duwen in zijn Oost-Vlaanderen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder