Sla navigatie over

Herman De Croo neemt na 51 jaar afscheid van parlement, Freya Saeys volgt hem op

Herman De Croo heeft vandaag ontslag genomen uit het Vlaams parlement. Zijn opvolger Freya Saeys uit Lebbeke legde meteen de eed af. Zo zet de liberale nestor uit Brakel een punt achter 51 jaar onafgebroken parlementair mandaat, een record. “Ik kijk met grote dankbaarheid terug op dit hoofdstuk. Maar mijn agenda blijft goedgevuld en ik zal mijn ongezouten mening blijven geven”, knipoogt De Croo.

De Croo startte zijn parlementaire carrière in de Kamer op 31 maart 1968. Exact 51 jaar en 4 maanden later zal hij afzwaaien in het parlement. Het is de langste ononderbroken parlementaire carrière in de vaderlandse geschiedenis. De Croo was 42 jaar Kamerlid waarvan 3 termijnen fractieleider en 2 termijnen Kamervoorzitter. Hij zetelde ook 4 jaar in de Senaat en 5 jaar in het Vlaams parlement. De Croo was 11 jaar federaal minister van Onderwijs, Pensioenen, Posterijen en RTT, Buitenlandse Handel en Verkeer. In 1998 werd hij minister van Staat benoemd. 19 jaar lang was hij burgemeester van zijn thuishaven Brakel. Hij zat 3 jaar de liberale partij voor en is sinds 1959 onafgebroken lid van het partijbestuur.

De liberaal wordt volgende maand 82 jaar en beslist nu zoals aangekondigd om de fakkel door te geven. Freya Saeys uit Lebbeke is zijn opvolger in het Vlaams parlement. Saeys is huisdokter en zetelde vorige legislatuur al in dat halfrond.

De Croo zal volop actief blijven na zijn parlementair pensioen. Zo blijft hij onbezoldigd voorzitter van CRE-AC, een onderzoekscentrum over Centraal-Afrika dat hij 15 jaar geleden oprichtte en dat een tiental seminaries per jaar organiseert. Hij blijft ook nauw betrokken bij Autoworld, het museum dat hij in 1986 stichtte in het Jubelpark en nog steeds voorzit. Ook de European Transport Safety Council zal De Croo onbezoldigd blijven voorzitten. Dat is een belangrijke NGO met vertegenwoordiging uit 36 Europese landen en 52 veiligheidsorganisaties die zich toelegt binnen Europa op de verkeersveiligheid. De Croo was trouwens als minister de oprichter van VIAS, het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid. Tot slot zal hij zich ook blijven inzetten voor de Koninklijke Stichting Prinses Lilian voor de Cardiologie en zijn eigen Herman De Croo Centrum. In 2018 schreef hij een zeer lijvige autobiografie.

De Croo: “Ik kijk met grote dankbaarheid en tevredenheid terug op mijn parlementaire carrière die nu ten einde komt. Het was een hele eer om de burgers van Oost-Vlaanderen en ons land te mogen vertegenwoordigen. Mijn agenda zal goed gevuld blijven. Ik zet mijn 8-dagenwerkweek gewoon voort. Ik zal ook met veel plezier mijn ongezouten mening blijven geven in het wekelijks hoofdbestuur van mijn geliefde liberale partij. Daarnaast zal ik met genoegen wat tijd vinden voor de 4 kleinkinderen, mijn eigen zaken en een rit meer te paard door de prachtige Zwalmvallei, het Toscane van het noorden.”

Voorzitter Gwendolyn Rutten dankt Herman De Croo voor zijn jarenlange inzet in het parlement: “Herman is een monument in onze partij. Ik wil hem namens alle liberalen danken voor zijn grote inzet voor ons land.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder