Sla navigatie over

Herman De Croo: “Private bewakingsfirma’s voldoende controleren”

Vandaag verscheen een artikel in de pers dat stelde dat de controle op private bewakingsfirma’s te wensen overlaat. Vooral op de Belgische luchthavens zou dit risico’s met zich meebrengen. De Croo: “Mijn partij is voorstander van de uitbesteding van bepaalde veiligheidstaken omwille van efficiëntie en kostenbesparing. De voorwaarde is wel dat de kwaliteit gegarandeerd is en dat daarop streng wordt gecontroleerd.”

Vorig jaar keurde de Kamer een wet goed die voorziet in bijkomend personeel om die controles op te drijven. “Dat was een stap in de goede richting. De bewakingsfirma’s zelf zijn ook vragende partij voor meer toezicht, dit om de zogenaamde cowboys te elimineren.” Het liberale Kamerlid vroeg de minister welke stappen ze bijkomend zal ondernemen om de controles op te drijven en zodoende de veiligheid op onze luchthavens te garanderen.

Minister Milquet antwoordde dat élke private beveiligingsfirma en élk individueel personeelslid proactief gecontroleerd wordt inzake opleiding en de veiligheidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er ook controles op het veld, hetzij door de politie, hetzij door inspecteurs van Binnenlandse Zaken. Tot slot houdt ook het directoraat-generaal luchthavens van de FOD Mobiliteit toezicht op de toepassing van de Europese regels inzake bewakingsagenten op luchthavens. De minister verwees eveneens naar de nieuwe wet van 2013 die voorziet in 25 agenten extra die zich focussen op deze controletaak.

Herman De Croo stelde in zijn repliek dat “uitbesteding van veiligheidstaken zeker moet kunnen, maar dat controle van groot belang is, zeker als je weet dat 40% van het veiligheidspersoneel uit de private sector komt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder