Sla navigatie over

Herman De Croo zetelt 47 jaar onafgebroken in het parlement

Toenmalig parlementsvoorzitter, de kleurrijke socialist Achilles “charbon” Van Acker kreeg op 31 maart 1968 een jong Kamerlid uit het kleine arrondissement Aalst-Oudenaarde voor zich die er zijn eed als kersvers parlementslid kwam afleggen, hij was toen de tweede jongste op 212.  

“1968 was een zeer bewogen jaar,” zegt De Croo. “De Vietnamoorlog woedde in volle hevigheid, er was hevig studentenprotest in Parijs en Leuven. In Tjechoslovakije start de “Praagse Lente” die eind dat jaar door het Warschaupact bloedig wordt onderdrukt.”   Kortom: 1968 was een jaar waarin er bijwijlen een echte revolutionaire sfeer heerste, niet alleen op straat, maar ook in het federale halfrond. “Zo wees  politiek veteraan Van Acker me reeds na enkele maanden terecht omdat ik het waagde het parlement te betreden zonder… stropdas.”  

154 van de 274 huidige parlementsleden was nog niet geboren  

Toen De Croo op 31 maart 1968 voor de eerste keer zijn eed aflegde als volksvertegenwoordiger, waren van de huidige 274 Vlaamse en federale parlementsleden er 154 nog niet eens geboren.  

Herman De Croo, nu meestal wel met stropdas, kan een lang palmares voorleggen: 10 jaar minister, gewezen partijvoorzitter, 8 jaar Kamervoorzitter en nu dus reeds 47 jaar parlementair. Sinds de verkiezingen van 2014 – waarbij hij  vanop de laatste (27ste) plaats rechtstreeks verkozen werd in het Vlaams parlement – maakt hij deel uit van de commissies Buitenlandse Betrekkingen en Landbouw.  

Herman De Croo wordt dit jaar 78 maar denkt voorlopig niet aan stoppen. De gezondheid is, gelukkig maar, opnieuw optimaal en de achtdaagse werkweek blijft voor hem spreekwoordelijk.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder