Sla navigatie over

Herstel Cultuurkredieten slaan aan

In het kader van de coronacrisis werd een nieuwe kredietlijn opgezet voor de cultuursector: het Herstel Cultuurkrediet. Het gaat om een renteloze lening voor kunstenaars en organisaties actief in de cultuursector en werd in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld) kwam via een reeks parlementaire vragen aan Vlaams minister-president Jan Jambon, die ook bevoegd is voor cultuur, te weten dat de sector de weg naar het instrument gevonden heeft. In heel 2020 waren er 42 aanvragen. Op dit moment in 2021 spreken we al over 30 aanvragen.

Het Herstel Cultuurkrediet is er voor actoren die niet in aanmerking komen voor de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen voor kredietverlening in het kader van de coronacrisis. Zelfs in
niet-coronatijden is het voor de cultuursector moeilijk om kredieten op te nemen in de financieringsmix. Daarom onderhandelde voormalig Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), een overeenkomst met Hefboom cvba, om kredieten te verstrekken op maat van de cultuursector. Op die manier kan de cultuursector, naast de bestaande financiering via subsidies en eigen inkomsten, aanvullende manieren vinden om zichzelf te financieren.

Het is ook Hefboom cvba dat in 2020 de Herstel Cultuurkredieten aanbood, de renteloze lening vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro. Aanvankelijk kreeg de sector echter weinig tijd om in te tekenen op het nieuwe instrument. Zowel in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement als via een schriftelijke vraag vroeg D’Hose om deze steunmaatregel te verlengen. Dat gebeurde uiteindelijk ook. In 2021 kon opnieuw een renteloze lening aangevraagd worden, ditmaal zelfs tot 250.000 euro, met een looptijd van maximum zes jaar. Dat was broodnodig na het afgelopen anderhalf jaar, aldus D’Hose.

“Het is goed dat het instrument de sector bereikt”, zegt Stephanie D’Hose. “Zeker de Kunsten hebben hun weg naar de cultuurkredieten gevonden. Ik hoop dat de sector de cultuurkredieten ook beter leert kennen voor de financiering van hun projecten na de coronacrisis. Al is er nog werk aan de winkel, want zowel uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk als uit het boekenvak kwamen er geen aanvragen.”

Ook Cultuurloket doet wat het moet doen. Zij hebben de opdracht om de cultuursector informatie te verstrekken over het bestaan, de mogelijkheden en de werking van de cultuurkredieten. Zij moeten bovendien helpen om dossiers investeringsrijp te maken. Dat lijkt ook nodig, want heel wat dossiers halen de eindmeet niet: in 2020 kreeg 64 procent van de aanvragers een Herstel Cultuurkrediet toegekend. 15 kredietaanvragen of 36 procent van de aanvragen werden geweigerd. Tot nu toe bedraagt het weigeringspercentage voor 2021 nog maar 17 procent. Het is te vroeg om hier conclusies uit te trekken omdat er nog heel wat dossiers in de aanvraag- en analysefase zitten. Ondertussen weten we wel dat een derde van de kredietaanvragen, die goedgekeurd werden door Hefboom cvba, begeleid werden door Cultuurloket. We kunnen dus stellen dat begeleiding de drempel om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen, verlaagt.

“De Vlaamse cultuursector kan op eigen benen staan, maar is zo’n complex organisme dat het zeker in deze periode gerechtvaardigd is om extra ondersteuning op maat te bieden”, besluit D’Hose. “Dankzij de verlenging van de renteloze lening leveren we een belangrijke bijdrage tot het voortbestaan van kunst en cultuur, ook na de pandemie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder