Sla navigatie over

Herstelexamens na rijverbod enkel voor voertuig waarmee overtreding werd begaan

“Sinds 1 januari 2015 zijn de gevallen uitgebreid waarin de rechter verplicht is om twee herstelexamens (theoretisch en/of praktisch) en -onderzoeken (medische en/ of psychologisch) op te leggen na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen. En als de rechter ze oplegt, dan kan hij het rijverbod niet meer beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen”, legt Lahaye-Battheu uit.

 

“Wie een rijverbod opgelegd kreeg voor alle categorieën van motorvoertuigen en examens moet afleggen om hersteld te worden in het recht tot sturen, moet nu die examens afleggen voor de hoogste categorie rijbewijs die hij heeft gehaald. Wie een rijbewijs C heeft gehaald, wordt dan ook strenger gestraft dan iemand die een standaardrijbewijs B heeft, ook al gaat het bijvoorbeeld om een professionele bestuurder die de veroordeling heeft opgelopen tijdens zijn privéleven met een gewone wagen”, legt Lahaye-Battheu uit.

 

Met het goedgekeurde wetsvoorstel wordt hieraan tegemoet gekomen. “Door de rechter de mogelijkheid te geven om het herstel van het recht tot sturen voor alle categorieën van voertuigen afhankelijk te maken van het slagen voor het herstelexamen voor de categorie van voertuig waarmee de overtreding begaan werd, hoeven professionele vrachtwagenbestuurders bijvoorbeeld niet langer overmatig bestraft te worden. De rechter kan dus meer straffen op maat, maar behoudt wel de mogelijkheid om alsnog de oude regeling toe te passen”, zegt Lahaye-Battheu.

 

Het aantal opgelegde rijverboden en herstelexamens en -onderzoeken is niet gering. Uit cijfers van de FOD Justitie blijkt dat er 129.403 keer een rijverbod werd opgelegd in 2015 en 133.005 keer in 2016. Het aantal opgelegde medische onderzoeken bedroeg 19.222 in 2015 (psychologisch: 19.512) en 27.627 in 2016 (psychologisch: 27.887).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder