Sla navigatie over

Hervorming onderwijs op maat van de leerling

De Vlaamse regering zorgt met de hervorming van het middelbaar onderwijs voor meer transparantie en duidelijkheid. De studierichtingen zijn geordend volgens finaliteit – leiden ze naar hoger onderwijs, naar de arbeidsmarkt of naar beide – en in acht verschillende domeinen: Taal & Cultuur, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Kunst & Creatie, Land- en tuinbouw, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Sport en Voeding & Horeca. 

Vrijheid voor scholen
Het aantal studierichtingen vermindert aanzienlijk. Het studieaanbod is aangepast aan de arbeidsmarkt van vandaag en op basis van de adviezen van de sectoren zelf. ‘Maar scholen behouden alle vrijheid om er zelf hun eigen invulling aan te geven’ aldus viceminister-president Bart Tommelein.

‘De nieuwe matrix zorgt ervoor dat we élke leerling aanspreken; de sterke leerlingen dagen we uit, maar ook wie het wat moeilijker heeft willen we aan boord houden. Onderwijs is van ontzettend groot belang om onze kinderen kansen te geven in de toekomst’, zegt Bart Tommelein. ‘Onze leerkrachten zijn hiertoe een belangrijke sleutel. Ik heb dan ook met mijn collega’s afgesproken om werk te maken van een sterkere lerarenopleiding en een dynamische lerarenloopbaan met groeimogelijkheden.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder