Sla navigatie over

Het Vlaams parlement keurt hervorming inburgeringsbeleid goed

Na de commissie Binnenlands Bestuur heeft nu ook het Vlaamse parlement het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Er wordt al jaren gepraat over het inburgeringsbeleid dat anders en beter moet. Vandaag doen we het. We voegen twee extra pijlers toe aan het huidige inburgeringstraject zodat nieuwkomers sneller volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij.”

Bovenop de huidige twee pijlers in het huidige inburgeringstraject –  een cursus Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie in de eigen taal – komen er twee nieuwe pijlers bij: de toeleiding naar de VDAB binnen de twee maanden én minstens 40 uur contact met een Vlaamse buddy.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Hoe sneller een inburgeraar aan het werk kan, hoe sneller hij of zij zelfredzaam is en volwaardig deel kan uitmaken van onze maatschappij. Binnen de twee maanden wordt de nieuwkomer toegeleid naar de VDAB, vroeger was dat pas op het einde van de cursus die gemiddeld 17 maanden duurt. Rechtstreeks contact met Vlamingen die een inburgeraar wegwijs maken in onze samenleving is ook van cruciaal belang om de integratie te bevorderen en segregatie tegen te gaan.”

Inburgering op maat

Elke inburgeraar krijgt ook een persoonlijk inburgeringsplan, afhankelijk van zijn of haar achtergrond en opleidingsniveau. Hoogopgeleiden kunnen het tempo van de cursus versneld doorlopen. Dat kan omdat de cursussen ook meer digitaal zullen worden aangeboden. Wie meer tijd nodig heeft, zal die ook krijgen, samen met extra ondersteuning.  Iedereen zal wel voor een examen moeten slagen.

Bart Somers: “We gaan van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. Niet om te straffen, maar juist om te emanciperen. Omdat we de nieuwkomer niet willen loslaten zonder dat hij de basiskennis heeft om volwaardig burger te zijn. Zonder kennis van de Nederlandse taal en de basisfundamenten van onze samenleving, ben je kansloos.”

Vroeger kreeg een nieuwkomer eerst een cursus maatschappelijke oriëntatie in zijn eigen taal. Nadien volgde hij een cursus Nederlands en pas daarna werd hij toegeleid naar de arbeidsmarkt. Gemiddeld duurde dit 17 maanden. In de toekomst zullen de vier pijlers gelijktijdig worden opgestart.

Het nieuwe traject start in 2022. Het inburgeringstraject wordt ook betalend:  90 euro aan het begin van de cursus en 90 euro bij het examen.

Bart Somers: “We hebben soms een verkeerd beeld van de inburgeraars. Voor de meesten zal dit haalbaar zijn, 39% van de inburgeraars behaalde een bachelor of masterdiploma in zijn thuisland en we begeleiden inburgeraars binnen de twee maanden naar de arbeidsmarkt. De nieuwkomer die het moeilijker heeft, kan zijn cursus betalen door enkele dagen zinvol maatschappelijk werk te doen. Dat is goed voor de samenleving, maar ook goed voor de nieuwkomer, want hij bouwt een netwerk op en verbetert zijn vaardigheden.”

Meer uitleg vindt u in dit kort filmpje.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder