Sla navigatie over

Het Vlaams Parlement kiest over partijgrenzen heen voor betere binnenlucht door ventilatie

Het Vlaams Parlement kiest resoluut voor een geïntegreerd ventilatiebeleid voor publieke en publiek toegankelijke gebouwen. Vandaag keurde de plenaire vergadering de resolutie over ventilatie in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht goed. De resolutie benadrukt het belang van goede ventilatie. Onze binnenluchtkwaliteit moet beter en dit op korte termijn in de strijd tegen corona. Op lange termijn zijn duurzame investeringen in en sensibilisering over ventilatie goed voor onze volksgezondheid, ons welzijn én onze economie. Een ventilatiebeleid zorgt letterlijk voor zuurstof.

Ventilatie heeft op langere termijn enorme voordelen. Het heeft niet alleen een positief effect op de verspreiding van het coronavirus. Een slechte binnenlucht heeft over het algemeen een impact op onze gezondheid. Het gevoel van sufheid of hoofdpijn zijn typische symptomen, waardoor de productiviteit daalt. Het is herkenbaar voor velen. Onderzoek toont dan ook aan dat de leerprestaties van jongeren met 15 procent verbeteren wanneer de ventilatie in klaslokalen wordt verdubbeld. Momenteel wordt slechts 16 procent van de scholen goed verlucht. Ook de luchtkwaliteit in woonzorgcentra is onvoldoende, blijkt uit onderzoek.

Na de hoorzittingen hierover in het Vlaams Parlement met onder meer de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), verschillende academici, gebouwenbeheerders en Ventibel (de Belgische sectorfederatie voor ventilatie) besloten de partijen om samen een gezamenlijke tekst te schrijven die concrete engagementen opneemt ten aanzien van ventilatie. Deze werd vandaag finaal goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De bedoeling is dat de Vlaamse overheid alle (semi-)publieke infrastructuur (onderwijs, cultuur, sport,...) ondersteunt bij hun investeringen in ventilatiesystemen en dit binnen de sectorale programma’s in het relanceplan. De overheid investeert jaarlijks honderden miljoenen euro’s in scholen, woonzorgcentra, culturele en sportinfrastructuur en ze geeft ook heel wat subsidies en tegemoetkomingen aan ondernemers. Vanaf nu kan elke investering maar beter ventilatieproof zijn. Verschillende sectoren krijgen ook ventilatieadvies wanneer zij dat willen. De overheid zal ook een database aanleggen met daarin de ventilatiesystemen van alle publieke gebouwen. Op basis daarvan kan de inspectie makkelijker de luchtkwaliteit evalueren. Waar mechanische ventilatie op korte termijn niet mogelijk is, willen de indieners van deze resolutie dat de promotie en aankoop van CO2-meters en mobiele luchtreinigers wordt gestimuleerd.

Steven Coenegrachts (Open Vld): “Het is een goede zaak dat het belang van CO2-meters onder de aandacht wordt gebracht. Het heeft echter geen zin dat bijvoorbeeld scholen deze aankopen, zonder dat ze beschikken over de nodige protocollen hoe te reageren als de limieten worden overschreden. Vandaag zijn er amper CO2-meters in omloop, simpelweg omdat mensen niet weten wat ze moeten doen als het cijfer in het rood staat. Zet je dan alle ramen open, stuur je je klas naar de speelplaats, zet je je les stop? Deze resolutie roept de Vlaamse Regering op om de nodige protocollen uit te werken.”

De tekst werd geschreven en ondertekend door Caroline Gennez (Vooruit), Andries Gryffroy
(N-VA), Tinne Rombouts (CD&V), Steven Coenegrachts (Open Vld) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) en goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder