Sla navigatie over

Het zijn de leerkrachten die kansen geven, niet de structuren

De hervorming, waarover de Vlaamse regering vrijdag een akkoord bereikte, geeft veel vrijheid aan scholen. "Een goede zaak," zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro. "Het laat hen toe om maatwerk te geven en zo de kansen voor leerlingen te verhogen."

Maar nog meer dan de hervorming van de structuren, zullen het de leerkrachten zelf zijn die zullen bepalen of ons onderwijs voldoende kansen geeft aan leerlingen. "Daarom herhalen we de noodzaak van een betere ondersteuning van leerkrachten. Het nieuwe loopbaanpact, dat al lang is aangekondigd, moet er daarom snel komen."

Lees hieronder de volledige tussenkomst van Jo De Ro in het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder