Sla navigatie over

Hilde Vautmans wil weten wat de Europese Commissie van plan is met Hongarije

De recente Hongaarse wetswijzingen over het verbod op het verwijzen en “promoten” van onder andere geslachtsverandering en homoseksualiteit, zorgen voor een ware schokgolf doorheen Europa. Ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans vindt het onaanvaardbaar dat anno 2021 mensen in Europa nog steeds gediscrimineerd worden omwille van wie ze houden. Met een mondelinge vraag met resolutie wil ze duidelijkheid krijgen van de Europese Commissie over welke stappen nu genomen moeten worden tegen Hongarije.

Geen beelden van homokoppels in het bijzijn van minderjarigen? Enkel nog foto’s van en afbeeldingen van een familie bestaande uit één man en één vrouw? De recente Hongaarse wetswijzigingen doen veel stof opwaaien, ook bij Europarlementslid Hilde Vautmans: “De Europese Unie is niet alleen een economische unie, het is ook vooral een unie van waarden en normen. Een land dat onze Europese waarden en normen zo danig met de voeten treedt, kan voor mij niet langer Europees geld ontvangen. Daarom moeten we hier zo snel mogelijk op reageren en actie ondernemen.

Als lid van de Parlementaire intergroep LGBTI ben ik vertrouwd met het aan de kaak stellen van de discriminatie van LGBTI-personen. Dit doen we via schriftelijke vragen stellen aan de Commissie. Ik heb er dan ook mee voor gezorgd dat de Hongaarse kwestie met een mondelinge vraag met resolutie op de plenaire agenda van juli wordt gezet. Uiteraard is er nog een goedkeuring nodig van de Parlementaire Presidenten, maar ik zie niet in wat dit nog zou kunnen belemmeren.”

Niet enkel vanuit het Parlement weerklonk een oproep van verzet tegen Hongarije, ook enkele lidstaten verklaarden gezamenlijk om tegen de Hongaarse wetswijzigingen in te gaan. Oorspronkelijk een idee van de Beneluxlanden, vervoegden al snel enkele andere lidstaten zich bij het verzet. Hoewel hun aantal snel tot 18 lidstaten liep, vindt Vautmans dit veel te weinig: “Het zouden er 26 moeten zijn. We moeten druk blijven uitoefenen op de rest & vooral op Orban om zijn wet terug in te trekken.”

De 13 lidstaten dringen er bij de Europese Commissie wel op aan om alle middelen in te zetten die ze ter beschikking heeft om “de volledige naleving” door Hongarije “van het EU-recht te waarborgen”. Als dat nodig is, moet de Commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen, vinden de lidstaten. Hier gaat het dan over een inbreukprocedure. Maar of de Commissie die stap zal zetten, is nog niet duidelijk. Bovendien kan de Commissie ook nog het conditionaliteitsregime inschakelen. Hiermee kan ze de Europese fondsen aan Hongarije schorsen of bevriezen als de discriminerende wetswijzigingen niet binnen de maand worden ingetrokken. Volgens Vautmans moet er in elk geval een krachtig signaal vanuit Europa komen: “Ik vind het anno 2021 dan ook onaanvaardbaar dat Europeanen gediscrimineerd worden omwille van wie ze houden.”

Op 23 juni sprak Hilde Vautmans over dit onderwerp tijdens het programma “Start je dag” op Radio 2 Limburg. Herbeluister haar tussenkomst hier.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder