Sla navigatie over

Open Vld stelt Hilde Vautmans aan als lijsttrekker voor Europese verkiezingen

Vandaag stelde het partijbestuur van Open Vld Hilde Vautmans voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen.

Hilde Vautmans: “Ik ben vereerd dat het partijbestuur mij heeft verkozen als lijsttrekker voor de Europese lijst. De uitdagingen waar Europa voor staat zijn enorm en onze liberale waarden staan steeds meer onder druk. Daarom gaan wij vol voor een Europa dat samenwerkt om onze koopkracht, grenzen en waarden te beschermen. Om dat sterkere en eensgezinde Europa te realiseren, moeten we de Unie hervormen, te beginnen met het afschaffen van de verlammende unanimiteit.”

“We hebben nood aan een sterke liberale familie in Europa, en een sterke pro-Europese lijst. Ik zal daar met volle overtuiging leiding aan geven, in de traditie van onze liberale voormannen en -vrouwen. Als Open Vld zullen we de komende vijf jaar samen strijden voor een sterker, vernieuwd, en liberaal Europa.’’

Voorzitter Tom Ongena: “We zijn altijd de meest pro-Europese partij geweest, in tegenstelling tot andere partijen die luid roepen voor Europese actie maar als het erop aankomt tegen meer Europese samenwerking zijn. Alleen met een sterke en verenigde Europese Unie kunnen we de grote uitdagingen van de 21ste eeuw aanpakken. Hilde is de geknipte persoon om die liberale visie op Europa naar de kiezer te brengen.”

Hilde Vautmans is al meer dan 20 jaar actief in de politiek. In 2003 werd ze verkozen als federaal volksvertegenwoordiger en was ze voorzitster van de commissie Buitenlandse Zaken in de Kamer. In 2015 volgde Hilde minister van staat Annemie Neyts op in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen in 2019 werd ze herkozen.

De uiteindelijke lijst met kandidaten voor de Europese verkiezingen wordt nog finaal voorgelegd aan alle leden van Open Vld.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder