Sla navigatie over

Hindervergoeding voor zelfstandigen sterk vereenvoudigd

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken. Dat staat in een voorstel van decreet dat is ingediend door Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq, samen met zijn collega-parlementsleden Axel Ronse (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V). De nieuwe hinderpremie moet op 1 juli 2017 een feit zijn.

In 2005 werd door de federale overheid de inkomenscompensatievergoeding voor micro-ondernemingen ingevoerd. Hierdoor kunnen kleine ondernemers die ten gevolge van openbare werken hun deuren moeten sluiten een premie van 76 euro per dag krijgen. Een jaar later voerde de Vlaamse regering daarbovenop nog eens de rentetoelage in: een tussenkomst in de rente van overbruggingskredieten die ondernemers moeten aangaan om de gevolgen van openbare werken op hun omzet op te vangen. Zowel de vergoeding als de toelage brengen administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende ondernemer. “Bovendien kan je maar aanspraak maken op een vergoeding als je je zaak sluit.,” zegt Mathias De Clercq.

Sluitingsverplichting verdwijnt

Die sluitingsverplichting weerhoudt nogal wat zelfstandigen om de inkomenscompensatie aan te vragen. “Handelaars staan huiverachtig om hun zaak volledig te sluiten, ook al zijn ze moeilijk bereikbaar door werken voor de deur. Ze vrezen dat als ze sluiten, ze een deel van hun klanten nooit meer gaan terugzien.”

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen volledig bevoegd voor de hindervegoeding. “In het Vlaams regeerakkoord is afgesproken de vergoeding te hervormen en de sluitingsverplichting te schrappen,” zegt De Clercq. Het voorstel van decreet dat nu door de meerderheid in het Vlaams Parlement werd neergelegd, geeft uitvoering aan deze passage uit het regeerakkoord.

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben. “Ze zal dus gelden voor de kleine zelfstandige handelaar, die rechtstreeks inkomensverlies lijdt door de werken,” zegt De Clercq.

Automatische toekenning

De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt bovendien automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken ondervindt. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf dag 21 hier bovenop 80 euro per kalenderdag sluiting.

Concreet zal de aannemer van de werken drie maanden op voorhand de werken definiëren in het zogenaamde GIPOD-systeem, waardoor getroffen handelaars automatisch én tijdig zullen worden geïdentificeerd, en proactief verwittigd van hun recht op deze premie.  Wie geen automatische toekenning krijgt kan steeds via manuele procedure aanvragen. Indien men niet in de werfzone zelf zit wordt de bestaande regeling toegepast: vanaf de 8ste sluitingsdag 80 euro per dag.

Mathias De Clercq: “De administratieve vereenvoudiging is een belangrijke troef. In de nieuwe regeling zullen de getroffen ondernemingen automatisch aangeschreven worden wanneer ze zich in de door de aannemer aangeduide getroffen zone bevinden, binnen de criteria vallen en dus recht hebben op de forfaitaire premie. Nadat ik in het verleden in de Kamer al meermaals ervoor pleitte om de hinderpremie te verbeteren, onder andere met een wetsvoorstel om de sluitingsplicht te schrappen, ben ik tevreden dat we met dit decreet nu eindelijk die belangrijke stap vooruit zetten voor de zelfstandigen in Vlaanderen.”

De Vlaamse regering heeft voor de nieuwe premie een jaarlijks budget van 6 miljoen euro ingeschreven.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder