Sla navigatie over

Hindervergoeding voor zelfstandigen wordt eenvoudiger

De nieuwe maatregel is momenteel in opmaak en zal de bestaande Vlaamse ondersteuningsmechanismen met de door de jongste staatshervorming overgehevelde inkomenscompensatievergoeding integreren tot één maatregel. Dat antwoordt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van liberaal volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq. Belangrijk daarbij is dat sluitingsvoorwaarde voor het krijgen van een vergoeding zou verdwijnen, een idee dat De Clercq al langer bepleit.

Muyters laat aan De Clercq weten dat momenteel meerdere voorstellen worden onderzocht die door het Agentschap Ondernemen werden voorgesteld. Al stelt hij daarbij wel meteen dat de meest eenvoudige optie die zou zijn waarbij de sluitingsverplichting voor inkomenssteun en de voorwaarde van strikte financiering met kredieten voor de rentetoelage worden geschrapt. Bovendien laat Muyters ook weten dat in de nieuwe maatregel hinderdagen in plaats van sluitingsdagen zullen worden betoelaagd. In de marge daarvan geeft hij mee dat wanneer de hinder zich maar enkele dagen na elkaar manifesteert, inkomenssteun niet haalbaar zal zijn. Zo zal een zaak voor een bepaalde periode onafgebroken hinder moeten ondervonden om in aanmerking te komen. De precieze consequenties en modaliteiten daarover moeten nog verder worden uitgewerkt.

Daarnaast zou de Economieminister tevens laten onderzoeken hoe de nieuwe geïntegreerde maatregel volledig geautomatiseerd én veel eenvoudiger dan vandaag kan verlopen via een online applicatie. De maatregel moet klaar zijn tegen 2016. Ondertussen blijven de federale en Vlaamse maatregelen zoals we die kennen onverkort gelden. Voor 2015 werd binnen het Hermesfonds 4.320.000 euro voorzien voor de financiering van de verschillende ondersteuningsmechanismen voor hinder bij openbare werken. Dat bedrag zal tevens als uitgangspunt genomen worden voor de nieuwe maatregel.

Sluitingsvereiste wordt geschrapt

Mathias De Clercq: “Door de Zesde Staatshervorming krijgt het Vlaams Gewest de kans om één geïntegreerde maatregel in te voeren ter ondersteuning van zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken. Belangrijk daarbij is dat in de nieuwe maatregel de sluitingsverplichting zou wegvallen, iets waarvoor ik reeds  meermaals een lans heb gebroken en ook in het regeerakkoord zit vervat. Voor een zelfstandige is het sluiten van zijn zaak immers vaak de allerlaatste optie. Ik ondersteun dan ook in het bijzonder die intentie van de minister naast zijn voornemen om naar een efficiënte en gemakkelijk hanteerbare aanvraagprocedure te gaan. Het zal nu zaak zijn de modaliteiten op te volgen bij de verdere uitwerking van de maatregel.”

In datzelfde antwoord deelt Muyters ook enkele cijfers mee inzake het gebruik van de door de federale overheid overgehevelde inkomenscompensatievergoeding in 2014. In totaal kostte die maatregel in Vlaanderen het voorbije jaar 899.605 euro. In Vlaams-Brabant werd 423.672 euro uitgekeerd aan zelfstandigen, terwijl het in Limburg slechts ging om 66.666 euro. Tussen die twee uitersten bevinden zich Oost-Vlaanderen met 198.062 euro, Antwerpen met 130.181 euro en ten slotte West-Vlaanderen met 81.022 euro.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder