Sla navigatie over

Historisch akkoord over Europees asiel- en migratiebeleid

‘‘Eindelijk sterke Europese oplossing voor Europees probleem’’  

Vandaag bereikten het Europees Parlement en de Raad van de EU een politiek akkoord over de vijf belangrijkste dossiers van het Europese asiel- en migratiepact. Na jarenlange onderhandelingen is een ingrijpende hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid nu in zicht.  
 
Europees Parlementslid, lid van de LIBE Commissie en schaduwrapporteur voor de Eurodacverordening, Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageert: ‘‘Ik ben heel tevreden dat het Europees Parlement en de Raad eindelijk een akkoord hebben bereikt over het broodnodige asiel- en migratiepact. Migratie is een uitdaging die we enkel Europees kunnen oplossen, in tegenstelling tot wat de populisten van extreemrechts cynisch beweren. Met de nieuwe wetgeving gaan we illegale migratie indammen, onze buitengrenzen beter beschermen, mensensmokkelaars feller aanpakken, en de terugkeer van irreguliere migranten bevorderen. Zo komen er strengere controles en screening van migranten aan de buitengrenzen, met versnelde procedures om te bepalen wie recht heeft op asiel. Als schaduwrapporteur op de Eurodacverordening ben ik blij dat Eurodac een essentiële rol gaat spelen in het Europese asielstelsel. Eurodac is de databank waarin vingerafdrukken en andere gegevens van asielzoekers worden opgeslagen, waardoor lidstaten kunnen controleren of iemand al asiel heeft aangevraagd. Irreguliere migranten die geen recht hebben op asiel zullen zo sneller worden teruggestuurd. Tegelijkertijd blijven we bescherming bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Want de meest kwetsbaren moeten we altijd beschermen. Zo gaat Eurodac de instanties helpen in het identificeren, opsporen, en het beschermen van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Op alle dossiers van het Europees asiel- en migratiepact hebben we een evenwichtige balans gevonden tussen het versterken van onze grenzen en veiligheid, het terugdringen van irreguliere migratie en de waarborgen voor mensenrechten.’’
 
‘‘Buiten het migratiepact moet er wat mij betreft nog meer gebeuren. Ten eerste moeten we samenwerken met herkomstlanden, zodat we voorkomen dat vluchtelingenstromen plaatsvinden. Ten tweede moeten we migratiedeals en terugnameovereenkomsten sluiten met landen die wél te vertrouwen zijn, en economische migranten veilige manieren bieden om Europa te bereiken. En ten derde moeten we het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex versterken, zodat we onze buitengrenzen beschermen. Tot slot moeten we asielzoekers de mogelijkheid bieden om asiel aan te vragen in hun land van herkomst, bijvoorbeeld in speciale centra. Dit om te voorkomen dat zij telkens weer die gevaarlijke overtocht moeten maken. Om grip te krijgen op migratie, moeten we een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid combineren met een sterkere aanpak van de externe dimensie van migratie’’, besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder