Sla navigatie over

Hoe bekijk ik mijn nieuwste leden - vaste filter

Antwoord

Hoe kan ik mijn nieuwste leden zien? 

Op het niveau van een afdeling hebben we een filter gemaakt "Nieuwe leden via nationaal". Deze filter zal alle leden weergeven dewelke via het nationale ledenbeheer werden toegevoegd. 

Je kan zelf de tijdspanne aanpassen door in de filter een kleine aanpassing te doen (zie onderste foto). Hier kan je volgende informatie aanpassen:

  • Er staat "In the last" - Hier kan je kiezen in de laatste dag, week of maand.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder