Sla navigatie over

Hogere boetes voor middenvakrijders goedgekeurd

Uit een bevraging van VIAS blijkt dat hardnekkige middenvakrijders de grootste ergernis zijn in het verkeer. Een Open Vld-wetvoorstel om deze problematiek aan te pakken door strenger op te treden, is goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. “Middenvakrijden zal nu op dezelfde manier beboet worden als rechts inhalen. Daarnaast dringen we erop aan dat de politie meer controles uitvoert,” stellen Tim Vandenput en Sandrine De Crom.

Middenvakkleven is volgens een enquête van VIAS de grootste ergernis op autosnelwegen. Bumperkleven volgt op de tweede plaats. “Nochtans is de wegcode duidelijk: wie links inhaalt moet na dat manoeuvre terug naar rechts uitwijken. Wie dat niet doet, begaat een overtreding van de eerste graad. Het middenvakkleven kan je vandaag dus al een boete van 58 euro kosten bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijke schikking”, legt De Crom uit.

Het rechts inhalen is echter een overtreding van de tweede graad, met boetes van 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. “Maar die overtreding is vaak het gevolg van het middenvakkleven door een andere chauffeur. Het is niet logisch, noch eerlijk dat beide feiten niet even zwaar worden gestraft.” In 2016 liepen 3.603 chauffeurs tegen de lamp voor rechts inhalen. 2.079 chauffeurs werden beboet voor het storend blijven rijden op de linker- of middenrijstrook. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld Kamerlid Tim Vandenput opvroeg bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Tweede graad

Vandenput en De Crom dienden hiertoe in 2018 een wetsvoorstel in om van het middenvakkleven een overtreding in de tweede graad te maken. Het voorstel is vandaag goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. “Het middenvakkleven wordt nu een overtreding die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar kan brengen. Dat is ook effectief het geval. Het middenvakkleven zorgt immers niet alleen voor ergernis, maar ook voor vele weefbewegingen en gevaarlijke manoeuvres”, aldus De Crom.

De boetes zullen dus verhogen voor wie onnodig op het middenvak blijft rijden. “Het is belangrijk dat de politie ook een extra oogje in het zeil zal houden en middenvakklevers zal beboeten. Wanneer het een overtreding in de tweede graad wordt, zal de prioriteit sowieso verhogen,” besluiten De Crom en Vandenput.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder