Sla navigatie over

“Hoog tijd voor Vlaamse imamopleiding”

Het Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet plant in Houthalen de oprichting van een islaminternaat. Deze secundaire school zou jongeren moeten voorbereiden op een imamopleiding in Turkije. Dit initiatief roept heel wat vragen op.

Segregatie tegengaan

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht: “Uiteraard staat het deze organisatie vrij om een school op te richten. De gewaarborgde vrijheid van onderwijs en levensbeschouwing laat dit toe. Maar we moeten erover waken dat men zich ook houdt aan de andere grondwettelijke vrijheden die de fundamenten uitmaken van onze westerse samenleving. Anders dreigt er segregatie in ons onderwijs, die ook zal leiden tot segregatie in onze samenleving. En dat moeten we kost wat kost voorkomen.” Hij stelde daarom een vraag aan de minister van onderwijs hierover. Die liet verstaan dat er nog geen vraag tot erkenning gekend is voor deze school en dat ze zeer waakzaam zal zijn als die er toch zou komen.

Vlaamse imamopleiding nodig

De school doet ook de vraag naar een eigen, Vlaamse imamopleiding luider klinken. “De afgelopen jaren en maanden is meer dan ooit gepleit voor de professionalisering van opleidingen voor imams, islamleerkrachten en islamconsulenten door binnenlandse onderwijsinstellingen, die niet gefinancierd worden met buitenlandse middelen. Aan deze financiering kunnen immers ook bepaalde voorwaarden vasthangen zoals het doceren en verspreiden van een conservatieve interpretatie van de islam, die haaks staat op onze democratische fundamenten,” zegt De Gucht.

De minister liet verstaan hierover een overleg te hebben gehad met de voorzitter van de Moslimexecutieve. Vlaanderen kan immers zelf geen imamopleiding inrichten. Daarvoor is de samenwerking met de betrokken levensbeschouwing nodig. Ze zal daarvoor ook verder overleg hebben met de federale minister van justitie.

Dam tegen radicalisering

De Gucht hoopt op een snelle doorbraak. “De oprichting van een eigen imamopleiding staat ook in de aanbevelingen van de parlementaire commissie tegen radicalisering. Een binnenlandse imamopleiding, idealiter in samenwerking met het bestaande academische landschap, is cruciaal om de islam in te bedden in onze westerse samenleving. De imams zouden onze taal machtig zijn, voeling hebben met de leefwereld van de islamitische burgers in ons land en met de fundamenten van onze samenleving. Op die manier zouden ze ook een belangrijke dam kunnen vormen tegen de radicalisering bij sommige jongeren.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder