Sla navigatie over

Huis (ver)kopen of (ver)huren kan voortaan online

Voortaan kunnen kandidaat-kopers of -huurders hun woning niet alleen online zoeken, met een elektronische identiteitskaart zullen ze ook de compromis kunnen downloaden, lezen en ondertekenen. Ook het opzeggen van een contract zal op termijn voor huurders en verhuurders op die manier mogelijk worden.

Dit betekent een enorme tijdwinst en minder administratieve rompslomp voor alle betrokken partijen. Jaarlijks worden er ongeveer 140.000 onderhandse overeenkomsten gesloten in ons land, telkens goed voor tientallen pagina’s in meerdere exemplaren. Tot nu toe kon het opsturen van documenten en het wachten op handtekeningen vaak wekenlang aanslepen. Dit zal voortaan allemaal veel vlotter en gemakkelijker kunnen verlopen.

Let op: na de verkoop moet er wel nog steeds een notariële akte worden opgemaakt bij de notaris. Die controleert of alle wettelijke verplichtingen en administratieve vormvereisten correct werden afgehandeld. De notaris informeert dan ook de betrokken partijen, zodat de burger altijd weet waar hij/zij aan toe is.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder